<p>Zutphens wethouder Harry Matser van financiën. Foto: Alize Hillebrink</p>

Zutphens wethouder Harry Matser van financiën. Foto: Alize Hillebrink

Wethouder Matser: ‘Ik ben trots op ons allemaal’

Gemeente Zutphen na 2,5 jaar uit de rode cijfers

Door Alize Hillebrink

ZUTPHEN - Het is een feestdag voor de Zutphense wethouder Harry Matser. Na 2,5 jaar schrijft Zutphen voor het eerst ‘zwarte cijfers’. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Omdat het Rijk alleen incidenteel financieel bijdraagt, komt Zutphen structureel nog miljoenen euro’s tekort.

De gemeente Zutphen heeft 10 miljoen euro positief als eindresultaat geboekt op de jaarrekening van 2020. Ook is het voor het eerst sinds jaren gelukt om bij deze jaarrekening structureel een positief van 500.000 euro te boeken. Een prestatie van formaat waar de Zutphense wethouder van financiën Harry Matser trots op is. “Dit is in jaren niet gebeurd,” zegt hij, “en dat in deze bijzondere tijd. Een wereldprestatie van ambtenaren, college, gemeenteraad en onze inwoners.”

Bij de start in 2018 werd het college geconfronteerd met een enorm tekort met daarnaast een maandelijks tekort van 1 miljoen euro. “Het was echt rampzalig,” zegt Matser. “Ondanks het feit dat het Rijk nul euro structureel investeert, is het ons gelukt de boel weer op orde te krijgen. Tegen de stroom in, hebben we in 2,5 jaar tijd 18 miljoen omgebogen. Ik ben trots op ons allemaal.”

Aalmoes
Er is echter een negatieve kant aan het positieve nieuws. “Dat we er nu zo goed voorstaan is mede omdat het rijk ons incidenteel van geld voorziet,” zegt Matser. Het betreft Rijksondersteuning vanwege de tekorten in het sociaal domein, waaronder de jeugdzorg en de transitievisie warmte. “Het is een aalmoes, want de gemeente heeft deze kosten elk jaar. Elk jaar moet je maar afwachten of je wel of niet weer wat krijgt. Daar kun je niet anders dan cynisch van worden.” Volgens Matser komen gemeenten jaarlijks zo’n 2 miljard euro tekort op de jeugdzorg. “Voor Zutphen zijn dat miljoenen euro’s. We staan straks aan de lat, omdat het Rijk weigert daar structureel geld voor vrij te maken.”

Jeugdzorg spant de kroon, weet Matser. “In 2015 zijn daarvoor de bezuinigingen begonnen. In drie à vier jaar tijd is er 40 procent bezuinigd. Terwijl de vraag toeneemt, omdat gemeenten steeds beter weten te adresseren waar de problemen liggen en daarom dus extra geld nodig hebben. Alleen al in Zutphen gaat het om miljoenen euro’s.”

“Je gunt het die kinderen zo,” zegt wethouder Annelies de Jonge (jeugd). “Er is nu geen ruimte voor verbetering in de jeugdzorg. Geen mogelijkheid voor nader onderzoek, of de ontwikkeling en toepassing van nieuwe behandelmethoden, het kan niet, vanwege dat lullige tekort aan geld. Het raakt het deze kinderen en in hun ontwikkeling en in hun geluk. Dat vind ik heel kwalijk en verdrietig.”

En er zijn nog meer voorbeelden. Matser: “Het abonnementstarief op Wmo-ondersteuning, een nieuwe taak, waar we structureel te weinig geld voor krijgen. Een ander voorbeeld zijn de stijgende lonen in de zorg, waar we jaarlijks een tekort van 7 ton hebben, wederom omdat het rijk daar niet voldoende compenseert.”

Walging
De gemeente Zutphen moet hierdoor structureel blijven bezuinigen op de begroting. “Terwijl we willen investeren.” Investeringen die volgens Matser broodnodig zijn, “zoals de aanpak van de Paulus Potterstraat, de onveilige situatie op de Emmerikseweg, stroombekabeling onder de grond, de vernieuwing van het ’s-Gravenhof en zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst is lang, maar het kan allemaal niet,” verzucht hij. “Je kunt niet van gemeenten verwachten dat ze hun taken goed en volledig doen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze continu moeten bezuinigen. Een onmogelijke situatie waar ik al jaren met mijn collega’s tegenaan schop. Ik walg ervan.”

Inmiddels hebben honderden gemeenten brieven gestuurd naar het kabinet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) treedt op voor gezamenlijk gemeenten en vindt ook dat het zo niet langer kan. Matser: “Voor het eerst in decennia is er een commissie opgericht om dit dispuut op te lossen. In mei komt daar meer duidelijkheid over.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden