Financiële steun voor Zutphense cultuur al grotendeels vergeven
<p>Foto: PR</p>

Foto: PR

Financiële steun voor Zutphense cultuur al grotendeels vergeven

ZUTPHEN - Het ziet ernaar uit dat kleinere culturele instellingen op weinig financiële steun kunnen rekenen van de gemeente Zutphen. Van de in totaal 9 ton is al 6,6 ton bestemd voor Hanzehof en Musea Zutphen. Voor andere instellingen blijft er dus weinig over.

Door Alize Hillebrink

De gemeente Zutphen heeft ruim negen ton aan coronacompensatie van het Rijk te besteden aan verliesgevende culturele instellingen. Organisaties kunnen hier binnenkort aanspraak op maken via een tijdelijke gemeentelijke subsidieregeling. Een substantieel bedrag is echter al bestemd voor Hanzehof en Musea Zutphen, zo blijkt uit een memo van 19 januari 2021. Hierin stelt het college van B&W dat de 590.000 euro verlies van Hanzehof en 70.000 euro van Musea Zutphen, gedekt worden vanuit de corona-compensatiegelden. Desondanks ontkent wethouder Mathijs ten Broeke dat er bedragen zijn toegezegd. “Er is nog niets verdeeld. We beoordelen op basis van de subsidieregeling. Iedereen krijgt een gelijke kans.”

Het bedrag aan Hanzehof zou zelfs op voorhand al zijn toegezegd. Raadslid Abel van Dijken van de ChristenUnie stelde hierover op 19 februari jongstleden schriftelijke vragen aan het college: “Er is de stellige indruk dat van dit budget de Hanzehof 560.000 euro zou zijn toegezegd.” Ook VVD-raadslid Marieke Schriks heeft vernomen dat er geld is toegezegd aan Hanzehof. Een anonieme bron spreekt zelfs over een felicitatie vanuit het gemeentehuis aan interim-directeur Johan Boonekamp van Hanzehof. Boonekamp ontkent dat er sprake is van een financiële toezegging. “Ik snap niet waar dit vandaan komt. Er is ons geen bedrag toegezegd. Ons is gezegd: Jullie worden er doorheen getrokken. Voor de rest moeten wij gewoon de procedure volgen.”

In totaal bestemt het Zutphens college 1.000.500 euro aan niet-commerciële maatschappelijke en culturele instellingen die in 2020 door de coronacrisis verlies hebben geleden. Deze tegemoetkoming komt uit de compensatiegelden van het rijk en provincie. Hiervan is 900.600 euro bestemd voor cultuur en 99.900 euro bedoeld voor maatschappelijke instellingen en sport. Het zwembad heeft over 2020 een tekort van 87.000 euro. Ook dit bedrag wordt volgens het Memo gedekt vanuit corona-compensatiegelden.

Eind vorig jaar stelden raadsfracties in de gemeenteraadsvergadering vragen aan het college over de Rijks- en Provinciale ondersteuning die bestemd is voor de Zutphense culturele sector. Omdat het geld niet geoormerkt was, was de gemeenteraad bang dat het bedrag ook aan andere zaken zou worden besteed. Wethouder Ten Broeke erkende dat het college alleen dáár geld wilde toekennen waar klappen waren gevallen. Hierop dienden alle raadsfracties, behalve SP, op 25 januari een motie in waarin het college werd geacht het voltallige bedrag te besteden aan de culturele sector. De motie werd raadsbreed aangenomen.

Om voor de noodsubsidie in aanmerking te komen moeten aanvragers voldoen aan een heleboel eisen. VVD-raadslid Marieke Schriks: “Ik ben blij dat er nu een regeling is, maar ik verbaas me over de complexiteit ervan. De gemeente zou daar wel coulanter mee om kunnen gaan. Het is zó ingewikkeld gemaakt. Als organisatie denk je bijna: laat maar zitten. Waarom zo moeilijk? De subsidieregelingen bij het Rijk zijn vele malen makkelijker.”

Ook bestaat er de angst dat organisaties achter het net vissen omdat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Maar wethouder Ten Broeke acht dat risico klein. “Het had mijn voorkeur gehad alle aanvragen tegelijk te beoordelen en vervolgens de bedragen te verdelen,” zegt hij. “Helaas kan dat niet vanwege de tijd. De nood bij organisaties is daarvoor te hoog.”

Maandag 1 maart wordt de subsidieregeling besproken in de gemeenteraad.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden