<p>V.l.n.r.: Samantha Sloetjes, Anja Kuiken, Frans van Uem en Heleen Buijs. Foto: Samantha Sloetjes</p>

V.l.n.r.: Samantha Sloetjes, Anja Kuiken, Frans van Uem en Heleen Buijs. Foto: Samantha Sloetjes

Dorpsraad Warnsveld krijgt een jonger gezicht

‘Oude garde’ draagt na vijftien jaar energie het stokje over

WARNSVELD - Hoe zorg je dat een dorp dat bij de grote buurstad wordt gevoegd toch leefbaar blijft en z’n unieke karakter behoudt? Vijftien jaar lang hebben de leden van de Dorpsraad Warnsveld veel tijd en energie gestoken in de belangen van hun dorpsgemeenschap. Met succes. En nu dragen ze het stokje over aan een volgende generatie met nieuwe ideeën en een frisse aanpak. Een aanpak die overigens grotendeels door de inwoners van Warnsveld zelf zal worden bepaald, middels een enquête.

1 januari 2005 is een datum die bij vooral de oudere Warnsvelders in het geheugen gegrift staat: hun dorp verloor de zelfstandigheid. Na jarenlang verzet werd de samenvoeging met Zutphen een feit. Een jaar later besloot een groep inwoners dat omkijken in wrok niets zou opleveren. Er kon en moest een bijdrage geleverd worden om de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp in stand te houden. De Dorpsraad werd opgericht en door de gemeente als overlegpartner erkend.

Dagelijks bestuur
Sinds de start hebben de bestuurders van de Dorpsraad Warnsveld zich voor de goede zaak ingezet. Heleen Buijs-de Later en Frans van Uem waren als lid van het dagelijks bestuur vaak het gezicht van de Dorpsraad, die in werkelijkheid uit zo’n twintig personen bestond. De meesten van hen waren vanaf het begin nauw bij het werk van de raad betrokken.
De Dorpsraad is sinds de samenvoeging van de twee gemeenten een nuttig orgaan gebleken. Dat er in het dorp nog steeds een bibliotheek is, dat het Warnshuus nog bestaat en zo goed draait, dat er nog steeds meerdere florerende dierenweiden zijn, het is allemaal mede aan de Dorpsraad te danken. Doordat die in het ene geval de bevolking in actie wist te krijgen en in het andere geval de brug wist te slaan tussen bewonersgroepen en de gemeente. Ook zaken uit het buitengebied kregen de aandacht.

Nieuw hoofdstuk
Maar nu vinden Buijs, Van Uem en veel anderen het tijd om het stokje door te geven. En Samantha Sloetjes en Anja Kuiken doen dat graag. Met z’n tweeën schrijven ze de eerste regels van het nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de Dorpsraad. Maar ze zijn naarstig op zoek naar nieuwe impulsen. Dus nieuwe ideeën en nieuwe mensen die hun energie in het dorpsbelang willen stoppen. Of misschien zelfs wel meer dan dat.
De twee dames vragen zich af wat hun dorpsgenoten willen. Moet de raad op de oude voet doorgaan of moet er veel veranderen. Zelf vinden ze dat in elk geval de jeugd meer aandacht moet krijgen. Samantha Sloetjes, die al enkele jaren geleden bij de Dorpsraad aanhaakte, is daarvan overtuigd. Niet alleen in Warnsveld, maar in heel Zutphen. “Je kunt als gemeente wel denken dat je een probleem oplost als je hangjongeren een plek geeft waar ze elkaar kunnen ontmoeten, maar de kans is groot dat even later een andere groep jongeren op de oude plek weer voor nieuwe overlast zorgt. Dus moet je dat probleem veel breder aanpakken.”

Enquête
De nieuwe dorpsraad zou daar een rol in kunnen spelen. Maar zit de jeugd daar op te wachten? En hoe denkt de rest van het dorp erover? Wat zijn hun wensen en ideeën? Er zijn ook vraagstukken op heel ander gebied. Moet de Dorpsraad zich bemoeien met de groenvoorzieningen in de woonomgeving; meepraten over wind- en zonne-energie en over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels? Samantha Sloetjes en Anja Kuiken bereiden daarom nu, ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, een grote enquête voor. Daarop kunnen burgers aangeven waar de nieuwe vertegenwoordiging zich mee zou moeten bezighouden.
Dat er nieuwe en betere communicatie tussen dorp en Dorpsraad nodig is staat voor Kuiken en Sloetjes vast. Daarom denken ze al na over een nieuwe internetsite en een actievere presentatie op social media. Maar om alles op poten te krijgen hebben ze hulp nodig. En ideeën. Wie wil meehelpen, eenmalig of structureel, kan zich aanmelden via info@dorpsraad-warnsveld.nl of telefonisch bij Samantha Sloetjes: 06-16178726.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden