Kap overgebleven populieren Park Helbergen

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft samen met betrokken inwoners en verschillende andere partijen gekeken hoe Park Helbergen het beste ingericht kan worden en wat daar voor nodig is. Als volgende stap is besloten om deze winter, voor het nieuwe broedseizoen, de overgebleven populieren langs de IJsseldijk te kappen. Bij de nieuwe inrichting van de dijk en de ontsluitingsweg zullen meer bomen en ook andere soorten planten terugkomen.

De gemeente bespreekt de gewenste inrichting van Park Helbergen fase 2 met omwonenden en andere partijen vanwege de coronamaatregelen digitaal. Het kappen van de bomenrij langs de IJssel gebeurt in fases. In fase 1 van Park Helbergen is enkele jaren geleden een bomenrij gekapt. Nu zijn de overgebleven populieren aan de beurt, die in de jaren ‘50 zijn geplant. Deze populieren zijn in een slechte conditie. Hierdoor is de kans groot dat takken afbreken. Met de kap wil de gemeente gevaarlijke situaties voor wandelaars en fietsers voorkomen.

De nieuw te planten bomen en struiken zijn niet alleen maar een vervanging van de huidige bomenrij. Het zorgt ook voor meer beplanting en variatie: dit is goed voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Door, in overleg met de Bomenstichting Zutphen, verschillende soorten aan te planten wil men voorkomen dat grote hoeveelheden bomen of planten in de toekomst uitvallen door ziektes en plagen.

Kapvergunning
Op basis van de Bomenverordening is voor de kap van de populieren geen vergunning nodig, omdat het hierbij gaat om een herstructureringsplan. Voor Park Helbergen (fase 1 en 2) geldt een vastgesteld én onherroepelijk bestemmingsplan. In 2020 heeft een bureau ecologisch onderzoek gedaan naar vleermuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat Helbergen geen vaste rust- of voortplantingsplaats is voor vleermuizen.

De populieren worden vóór het nieuwe broedseizoen gekapt: januari/februari 2021. Het verwijderen van de stobben zal na de hoogwaterperiode plaatsvinden, dus na 15 maart. De stobben zijn de onderste delen van een boom met de wortels, het deel dat overblijft na eerste kap.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom Park Helbergen, fase 2, zie www.parkhelbergen.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden