Odensehuis Zutphen geeft dementie een veilige plek
(Van voor naar achter): coördinator Rosalie Derksen, Hanneke Hoentjen en Henk Bos in de nieuwe ontmoetingsruimte van het Odensehuis, waar naast mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers ook buurtbewoners en andere belangstellenden welkom zijn. Foto: Eric Klop
(Van voor naar achter): coördinator Rosalie Derksen, Hanneke Hoentjen en Henk Bos in de nieuwe ontmoetingsruimte van het Odensehuis, waar naast mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers ook buurtbewoners en andere belangstellenden welkom zijn. Foto: Eric Klop

Odensehuis Zutphen geeft dementie een veilige plek

‘Mensen hebben mensen nodig’

Door Eric Klop

ZUTPHEN – Het had een mooi feestje moeten worden. De plannen waren er al, ware het niet dat…. Maar het eerste lustrum op 27 november aanstaande is hoe dan ook een feit. Dat pakken ze het Odensehuis in Zutphen nimmer af. Net zomin als de verhuizing, twee maanden geleden, naar de Martinetsingel 60 waar op de benedenverdieping een riante ontmoetingsruimte is gecreëerd voor mensen met dementie dan wel beginnende geheugenproblematiek, hun naasten en andere bezoekers.

De naam van het huis zegt het al. De primeur was begin deze eeuw in het Deense Odense. Als een olievlek breidden het idee en de doelstelling zich uit. Ook richting Nederland, waar inmiddels zo’n vijftig Odensehuizen en initiatiefgroepen actief zijn. Zutphen heeft sinds eind 2015 eveneens zo’n informatie-, advies- en bovenal ontmoetingsplek waar van maandag tot en met donderdag een stem wordt geboden aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Eerst aan de Tengnagelshoek en nadat daar de huur was opgezegd sinds 21 september aan de Martinetsingel.

“Een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich evenzeer ‘thuis’ kunnen voelen”, licht Rosalie Derksen, coördinator van het Zutphense Odensehuis, de doelstelling toe. “De kwaliteit van leven staat er centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. Daarbij wordt ondersteuning geboden die uitgaat van de menselijke maat. Een Odensehuis biedt een zinvolle indeling van de dag, wil met stimulering van ieders talenten perspectief bieden en zo voorkomen dat dementerenden en hun mantelzorgers in een isolement belanden”, aldus Derksen die benadrukt dat het inloophuis niet zou kunnen draaien zonder de onschatbare inzet van vrijwilligers.

Aquarel-les
Een van hen is Henk Bos. Als mantelzorger was hij er al regelmatig te gast met zijn dementerende vrouw Tiny. Stimuleerde talenten van mensen bezoekers met geheugenproblematiek maar ook andere belangstellenden aan de hand van aquarel-les. Dat doet hij nog steeds, ook nadat zijn echtgenote naar een verpleeghuis moest. Ondanks de hulp van Buurtzorg ging het thuis niet meer. Bos is daar nog altijd verdrietig over. “Ik heb jarenlang voor haar gezorgd. Van de ene op de andere dag was het voorbij. Ik klapte in elkaar. Het heeft zo’n impact, na 56 jaar lief en leed. Het Odensehuis stimuleerde mij m’n leven zo goed en zo kwaad als dat gaat weer op te pakken. Als vrijwilliger. Ik kan niets meer met mijn Tiny. Wel met de mensen hier”, zegt de 80-jarige Zutphenaar die de ondersteuning van patiënt en betrokkenen vanuit niet-medisch perspectief dan ook van harte toejuicht.

Hanneke Hoentjen is 75 en prijst zich gelukkig dat met haar geheugen niets mis is. Toch is ze nu zo’n anderhalf jaar een vaste bezoeker van het Odensehuis. “Omdat het hier zo gezellig is”, zegt ze. “Ik praat met de bezoekers, drink een kopje koffie, maak muziek en schilder met Henk Bos. Een van mijn werkstukken is ingelijst en hangt binnenkort bij een neef van mij in België. Hij wilde het schilderij graag hebben.” Ze werd op de ontmoetingsplek attent gemaakt bij een gespreksgroep voor naasten van mensen met dementie. “Mijn vorig jaar overleden man had Alzheimer. Het ging al te slecht met Steven om ernaartoe te gaan. Had ik het maar eerder geweten. Mensen hebben mensen nodig. Je doet het met elkaar. Of het nou samen muziek, een schilderij of een praatje maken is. Want bij dementie helpt het om in gesprek te gaan en te blijven.”

Taboe
Het Zutphense Odensehuis is sedert september onmiskenbaar gevestigd is een verder regulier appartementencomplex. Volgens coördinator Rosalie Derksen is dit een voordeel. “Het doel is immers ook dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt. En dat buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond de ziekte en voorkomen dat mensen worden uitgesloten”, aldus Derksen die in 2018 nieuw was in Zutphen, op zoek ging naar zinvol vrijwilligerswerk, dat vond in het Odensehuis en begin 2020 positief reageerde op de vraag om het coördinatorschap op zich te nemen. “Leuk, boeiend en nuttig”, omschrijft zij haar activiteiten. “De doelgroep spreekt me aan. Ik voel me vaak geraakt door verhalen over iemand in een familie die te kampen heeft met dementie.”

Circa dertig Zutphenaren vinden de weg naar het plaatselijke Odensehuis. Financieel houdt de organisatie het hoofd boven water dankzij onder meer de belangeloze inzet van vrijwilligers, diverse fondsen en een gemeentelijk subsidie. Volgens Derksen is de aanvraag voor het komende jaar door de gemeente nog niet gehonoreerd. “Maar als voorliggende WMO-voorziening zal dit goedkomen.” Ook weet de coördinator dat in Zutphen ter ondersteuning van thuiswonende Alzheimerpatiënten en hun naasten ook De Bovenkamer actief is. “Die zit op een andere locatie, dus trekt andere mensen. Wellicht verschilt ook de visie. Wat wil de bezoeker bijvoorbeeld? Van concurrentie is echter geen sprake. We hebben uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen. Beide inloophuizen doen ook wel eens dingen samen en wisselen informatie uit. Er zijn zelfs vrijwilligers die voor beide organisaties actief zijn.”

Overigens moet momenteel het begrip ‘inloophuis’ helaas met een schep zout worden genomen. Door het coronavirus is een bezoek aan het Odensehuis voor alle betrokkenen alleen mogelijk nadat dit bij Rosalie Derksen is aangekondigd via 06-24954343. “Maar ook dit gaat goedkomen”, blijft ze positief. “En dan kunnen we alsnog feestelijk stilstaan bij de verhuizing naar de Martinetsingel 60 en niet te vergeten ons eerste lustrum.”

Financiële bijdragen en extra hulp van vlees en bloed zijn altijd welkom. Check voor meer informatie over doel en mogelijkheden de website.


odensehuiszutphen.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden