<p>Voor de SCA-bijeenkomsten bestaat altijd grote belangstelling. Foto: PR</p>

Voor de SCA-bijeenkomsten bestaat altijd grote belangstelling. Foto: PR

Ook de senioren van AZC komen tot bloei

ZUTPHEN - De ledenaantallen staan bij veel clubs onder druk. Zo niet bij de Zutphense voetbalvereniging AZC en vooral ook niet bij de Senioren Club van AZC (SCA). Daar blijft het ledenaantal groeien. Het bestuur van de SCA wil graag onder de aandacht brengen hoe deze speciale club is ontstaan, wat hij toevoegt aan AZC en wat ervoor zorgt dat hij blijft groeien. Aan het woord de bestuursleden Johan Veerwater (voorzitter), Toon Luijken (penningmeester), Herman Poesse (secretaris) en Mirjam van der Kwast (lid).

Hoe is de Senioren Club AZC ontstaan?
Het initiatief voor een Seniorenclub kwam voort uit de gedachte om weer in contact te komen met de mensen met we je vroeger speelde en het gezellig had. De animo om elkaar na jaren weer eens terug te zien groeide naarmate de leeftijd vorderde. Uiteindelijk leidde dat in 2004 tot de oprichting van de SCA met een bestuur dat in de beginfase bestond uit Johan Veerwater, Gerard Limburg, Toon Luijken, Gerrit Bierhof en Jan Olyslager. Zij gingen de groep van AZC’ers die gestopt waren met voetballen en vaak ook geen actieve functie bij de club hadden, actief benaderen. Ook door mond-tot-mond reclame kwamen er leden bij. Zo werd ervoor gezorgd dat mensen die uit beeld waren geraakt bij AZC weer bij de club betrokken werden. In het begin sloten zo’n veertig personen zich aan bij de SCA waardoor er een mooie start was van dit initiatief.

Voor wie is de SCA?
De SCA is een seniorenclub, bedoeld voor AZC leden en donateurs. Iedereen vanaf vijftig jaar kan lid worden. In de loop van de jaren is de SCA flink gegroeid tot een huidig ledental van ruim 160 leden. Dat laat duidelijk zien dat er in een behoefte wordt voorzien. Met leuke activiteiten en een contributie van 25 euro per jaar probeert de SCA laagdrempelig te zijn voor een brede groep.

Wat heeft de oprichting van SCA tot stand gebracht?
Het belangrijkste is dat mensen vanaf vijftig jaar betrokken blijven bij de vereniging. Vaak zie je dat AZC’ers, die uitgevoetbald zijn en geen kinderen meer hebben die spelen bij AZC, uit beeld raken. Ook verliezen de vrouwen, wier man is overleden, de binding met de club. De SCA wil al deze mensen weer binden aan AZC. Zo is een gemengde groep ontstaan, die elkaar weer een paar keer per jaar ziet, soms ook nog buiten de activiteiten van de SCA om. Zo gaan sociale samenhang en betrokkenheid bij AZC hand in hand.

Vrijwilligers
Wat je ook ziet is dat leden van de SCA (weer) actief worden voor AZC in verschillende vrijwilligerstaken. Dat valt bijvoorbeeld ook op bij de vijftigers. Zij staan nog volop in het werkende leven, brengen ervaring mee en pakken vrijwilligerstaken op. Ze leveren zo een goede bijdrage aan het functioneren van AZC en de basis met (potentiële) vrijwilligers wordt verbreed.
Bij andere clubs zie je vaak dat de mensen van middelbare en oudere leeftijd uit beeld raken. Seniorenclubs worden opgeheven en daarmee verdwijnt ook hun betrokkenheid en inzet. Dat is niet alleen vanuit sociaal oogpunt jammer, maar ook voor het functioneren van een club. De groep waar de SCA zich op richt heeft veel ervaring en ook vaak tijd. Zij kunnen vanuit betrokkenheid bij AZC ook een mooie bijdrage leveren. Het is bijzonder dat bij AZC dit zo goed functioneert met bijbehorend positief resultaat.

Wat doet de SCA voor hun leden?
De 'vaste' hoofdactiviteit is op de derde zaterdag van januari, met daaraan gekoppeld een korte ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er altijd wel leuke presentaties over de geschiedenis, de huidige stand van zaken en de toekomst van AZC. Een aantal creatieve leden maakt hiervoor prachtige presentaties en mooie filmpjes die nog vaak rondgaan bij de leden. Ook de geschiedenis van Zutphen krijgt aandacht door bijvoorbeeld presentaties van de historische vereniging of de bekende Zutphense stadsarcheoloog Michel Groothedde. Natuurlijk is er ook muziek met bijzondere optredens (zoals Good Night Ladies), een lekker buffet van Slagerij Lammers, tijd voor een drankje en een verloting met leuke prijzen. Ook hebben een rondvaart met de fluisterboot, een stadswandeling door Zutphen en een gesprek met de hoofdtrainer van AZC 1 op het programma gestaan. Daarnaast organiseren we in de loop van het jaar ook altijd een tweede activiteit.

Gezellig
Ontmoeting in een gezellige sfeer staat voorop bij al onze activiteiten, en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Zelfs in deze coronatijd is, met behulp van onze hoofdsponsor Ron Gerrits van Cinemajestic, een dag georganiseerd. Geheel coronaproof, zonodig met meerdere filmzalen, de film van Andre Rieu bekeken. Dit in combinatie met ontvangst, lunch en een uitgebreid samenzijn na afloop. En altijd afsluitend met een verloting, waarbij prijzen beschikbaar worden gesteld door onder meer Cinemajestic, Slagerij Lammers, Koffie- en Theeschenkerij de Pelikaan en onze voorzitter Johan Veerwater.

Tot slot. Hoe kijken jullie naar de toekomst?
We zien de laatste tijd dat vooral de groep van vijftigers groeit. Dat komt ook door onze actieve benadering van mensen die vijftig jaar worden. Zo worden er oude teamfoto’s bijgepakt om deze mensen direct te benaderen. En dat slaat aan. Het is voor de SCA van belang om voor alle leden, van vijftigers tot negentigers, interessant te blijven. Daar moeten we goed over nadenken. Sinds kort hebben we ook een aparte 'denktank' van SCA-leden die met het bestuur meedenkt. Om zo tot een gevarieerd (jaar)programma te komen dat interessant is voor alle leeftijdsgroepen. Dat is en blijft een flinke klus waarvoor alle ideeën welkom zijn, of je nu al lid bent of nog niet.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met de SCA via het e-mailadres sca@azczutphen.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden