Vraag naar mentoren voor kwetsbare mensen groeit

Verzoek aan Rijksoverheid: plaats mentorschap op lijst vitale beroepen

REGIO - De vraag naar mentoren voor kwetsbare mensen groeit. In 2020 is het aantal cliënten dat een mentor heeft aangevraagd via de regionale stichtingen Mentorschap gegroeid van 2.600 in 2019 naar 3.100. Mentorschap Nederland is ook in deze bijzondere periode op zoek naar nieuwe mentoren, die kwetsbare mensen helpen te beslissen over hun verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Mentor als vitaal beroep
Deze tijd van corona brengt extra uitdagingen met zich mee voor mentoren van kwetsbare personen. Caroline Verkerk, directeur Mentorschap Nederland: "In deze onzekere coronaperiode hebben onze mentoren de meerwaarde van het mentorschap laten zien. Ze worden uitgedaagd creatief te handelen om het mentorschap goed te blijven uitvoeren." Daarom doet Mentorschap Nederland – samen met collega-brancheorganisaties en met ondersteuning van de voorzitter van de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) van de Rechtspraak – een beroep op de Rijksoverheid om mentorschap toe te voegen aan de lijst met vitale beroepen.

Om cliënten te helpen de juiste beslissingen ten aanzien van zorg, verpleging en behandeling te nemen, is persoonlijk contact essentieel. Cliënten moeten zich veilig en goed vertegenwoordigd voelen. Als de mentor op de lijst met vitale beroepen staat, kan de mentor daadwerkelijk met recht betrokken blijven bij zijn cliënt en kan het persoonlijke contact in stand blijven.

Maand van de Mentor
Oktober is elk jaar de Maand van de Mentor. Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen Mentorschap organiseren een wervingscampagne om nieuwe mentoren te werven, omdat de vraag naar mentoren blijft groeien. Tegelijkertijd zetten Mentorschap Nederland en de elf regionale stichtingen Mentorschap hun mentoren in het zonnetje.

Voor meer informatie kan iedereen contact opnemen met coördinator Achterhoek / Liemers / Twente-Zuid: Henk Rietman.


h.rietman@mentorschapog.nl

tel. 06 12356867

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden