De Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Foto: Henk Derksen
De Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Foto: Henk Derksen

‘Maak van meisjesvakschool een gemeentelijk monument’

ZUTPHEN – De Zutphense raadsfracties van D66 en Burgerbelang willen dat het veelbesproken gebouw aan het Vispoortplein 16 waarin ooit de Vakschool voor Meisjes was gevestigd tot gemeentelijk monument wordt bestempeld. Hiertoe dienen zij direct na het zomerreces een mede door CDA, Kies Lokaal, ChristenUnie en Stadspartij ondertekende motie in die het college oproept ter zake de besluitvorming in gang te zetten.

Door Eric Klop

Het verzoek volgt op de begin juni jongstleden aangenomen motie waarin de raad burgemeester en wethouders met klem aanmoedigt alles in het werk te stellen om het pand zoveel mogelijk in zijn huidige staat te behouden.
De indieners, die tezamen overigens geen raadsmeerderheid vormen, menen dat het ‘markante historische pand op zijn beeldbepalende plek’ aan de hand van monumentale bescherming voor de lange termijn bewaard kan blijven. Daarin voelen zij zich gesteund door meerdere externe deskundigen. Die legden sinds 2016 onafhankelijk van elkaar voldoende cultuur- en architectuurhistorische waarde van het uit 1921 daterende gebouw van architect J.H.W. Leliman vast. Daarnaast is inmiddels door verschillende lokale en landelijke belangenorganisaties gepleit voor aanwijzing tot gemeentelijk monument, hetgeen, zo stellen de zes raadsfracties in hun motie, ‘het algemeen belang dient’.
Behoud van de voormalige Meisjesvakschool staat onder druk nadat het gebouw zeven jaar geleden in eigendom kwam van de Apeldoornse projectontwikkelaar Willem Goudkuil. Hij wil er plannen realiseren die het voortbestaan van het beeldbepalende pand in gevaar brengen. De gemeente Zutphen liet het recht van eerste koop destijds aan zich voorbijgaan. Ook werd tot dusver nagelaten om pogingen te ondernemen het gebouw een monumentale status te verlenen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden