De Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Foto: Henk Derksen
De Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Foto: Henk Derksen

Wethouder houdt hoop op behoud oude Meisjesvakschool

ZUTPHEN - “Ik zou het geen hoofdpijndossier willen noemen, maar lastig is het wel. Héél lastig.” Dit herhaalt wethouder Annelies de Jonge nadat zij aan de slag is gegaan met een tweetal moties waarmee de Zutphense gemeenteraad haar begin juni in overgrote meerderheid opriep alles in het werk te stellen om het gebouw aan de Vispoortgracht waarin ooit de plaatselijke Meisjesvakschool was gevestigd te behoeden voor sloop. Ze schetst de huidige stand van zaken.

Door Eric Klop

Gesprekken die vorige week plaatsvonden met de door de Apeldoornse projectontwikkelaar Willem Goudkuil, sinds 2013 eigenaar van het pand, in de arm genomen architect Lars Courage bieden volgens De Jonge hoop. “Goudkuil wil koopappartementen in het duurdere segment ontwikkelen”, brengt ze in herinnering. “Maar om die plannen te realiseren mét behoud van het gebouw is hoe dan ook zeer ingewikkeld. Met name de wijze waarop het pand technisch is opgebouwd brengt hoofdbrekens met zich mee. Zo is er disbalans tussen vloeren en raampartijen. Bovendien is de Meisjesvakschool niet in één keer opgebouwd. Het gebouw kent meerdere tijdlagen, is zogezegd ‘organisch’ gegroeid. Er is weliswaar sprake van een originele basis, maar zelfs delen van het casco kregen vorm tijdens het verstrijken der jaren. Dat maakt het volgens de architect moeilijk om binnen de bestaande muren en daken tot herontwikkeling te komen.”

Maar toch zouden er mogelijkheden zijn om de sloopkogel achterwege te laten? “Ik ga uit van een oplossing”, zegt de wethouder. “Daaraan moeten gesprekken bijdragen die de architect al heeft gehad en nog gaat voeren met alle partijen die zich te weer stellen tegen afbraak, zoals Stichting De Oude H.B.S., Bond Heemschut, de erfgoedexperts van het Kuiper Genootschap en de indieners van de raadsmoties. Daarin wordt uiteindelijk een gezamenlijke blik geworpen op een mogelijk ontwerp. Hierbij zijn de aan de hand van de begin juni aangenomen moties al iets aangescherpte stedenbouwkundige randvoorwaarden van november jongstleden niet heilig. Ze zouden in de loop van dit gezamenlijke ontwerpproces nog nader kunnen worden aangepast. Nee, het is niet zo dat de gemeente dan geen poot meer heeft om op te staan. Je mag ervan uitgaan dat sloop voor de bezwaarmakers onbespreekbaar blijft. Bovendien spelen de uitgangspunten van het beschermd stadsgezicht en de ontwikkelingen met betrekking tot de Poort van Zuid een rol in de herontwikkeling van het gebied.”

Zutphen liet in 2013 het recht tot eerste koop van de toenmalige eigenaar, de Rijksgebouwendienst, aan zich voorbij gaan. Evenmin werden pogingen ondernomen om het pand op de monumentenlijst te krijgen. Gedane zaken nemen echter geen keer. Plotsklaps op de huid gezeten door de gemeenteraad zit portefeuillehouder Annelies de Jonge er maar mee. Want stel dat de gesprekken geen oplossing bieden en het gebouw alsnog tegen de vlakte gaat. Dan kunnen de volksvertegenwoordigers opnieuw een spaak in het wiel steken. “Het is aan hen om een voor de plannen noodzakelijke bestemmingsplanwijziging goed te keuren”, schetst ze een doemscenario. “Bij sloop kan de raad daar voor gaan liggen en is er sprake van een patstelling. Dat wil niemand. De projectontwikkelaar niet, de gemeente niet en ik niet. Iedereen heeft hetzelfde belang: Optimale herontwikkeling van een mooi gelegen stukje Zutphen. Ik geloof er daarom in dat dit tot stand komt. Met behoud van de oude Meisjesvakschool!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten