Cecile Elissen (links), Judith Arts en op de bank Greet Zweers. Zij is sociaal beheerder van centrum De Uitwijk in de Zuidwijken en treedt ter bevordering van kortere lijntjes tussen burgers en sociaal- en welzijnswerk per 1 juli toe tot het sociaal wijkteam. Eigen foto
Cecile Elissen (links), Judith Arts en op de bank Greet Zweers. Zij is sociaal beheerder van centrum De Uitwijk in de Zuidwijken en treedt ter bevordering van kortere lijntjes tussen burgers en sociaal- en welzijnswerk per 1 juli toe tot het sociaal wijkteam. Eigen foto

‘Verbinden, aanjagen en activeren’

Nieuw perspectief voor Zutphens sociaal- en welzijnswerk

Door Eric Klop

ZUTPHEN - Aan de Zutphense Vrijwilligerscentrale, inclusief de plaatselijke Vacaturebank, komt per 1 juli een eind. Het aantal sociale wijkteams gaat van vier naar drie. En de manier van werken van Buurtservice wordt voortgezet in een nog nader te ontwikkelen nieuwe vorm. Kortom, Stichting Perspectief staat aan de vooravond van een aantal veranderingen. Vooral in de werkwijze, die inhoudt dat alle taken onder de paraplu van de sociale wijkteams gaan plaatsvinden. Waarmee de welzijnsorganisatie via kortere lijnen en dus meer efficiency richting doelgroep met nieuw elan de toekomst tegemoet treedt.

Perspectief, uit de behoefte van de gemeente aan één brede partner voor sociaal- en welzijnswerk voortgekomen uit Stichting Welzijn Zutphen, Stichting Born Ouderenwerk en Stichting Sociaal Cultureel Werk Warnsveld, bestond op 1 juni jongstleden precies tien jaar. Een mijlpaal waar vanwege de coronacrisis pas op 2 juli bij wordt stilgestaan. Op bescheiden wijze, met een personeelsbijeenkomst die zijn beslag krijgt volgens het RIVM-protocol. Waarbij de stichting dan ook afscheid neemt van een aantal medewerkers. Want dat brengen de op til staande veranderingen wel met zich mee. Het is helaas niet anders. Maar er wordt bovenal vooruitgekeken.

“De kracht van Perspectief is dat we met onze dienstverlening flexibel en innovatief inspelen op vragen vanuit de samenleving”, zeggen woordvoerders Judith Arts en Cecile Elissen. “In onze vernieuwde koers geven we dit eigentijds vorm. Aan de hand van het duurzaam versterken van de sociale basis dragen we eraan bij dat inwoners van de gemeente Zutphen zich verbonden voelen met de buurt of gemeenschap, er voor elkaar zijn en zo betekenis kunnen hebben in de eigen omgeving. Perspectief heeft er alle vertrouwen in dat dit samen met de inwoners en partners kan worden gerealiseerd.”

“We gaan ons meer richten op groepen inwoners dan voorheen”, lichten Arts en Elissen nader toe. “Daarbij luidt het credo ‘verbinden, aanjagen en activeren’, met de focus op versterking van sociale initiatieven in buurten, wijken en gemeentebreed en het stimuleren van inzet van talent in de eigen omgeving. Daarnaast worden inwoners ondersteund bij het op eigen kracht, maar ook met inzet van het netwerk, oplossen van vragen en problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, eenzaamheid, opvoeding en werk.”

Het een en ander brengt een nieuwe organisatie van de werkzaamheden met zich mee. Die gaan allen plaatsvinden vanuit de sociale wijkteams. Drie in plaats van vier. Die voor het Waterkwartier en Centrum/De Hoven/Noordveen blijven ongemoeid. De wijkteams in Warnsveld/Leesten en de Zuidwijken worden samengevoegd. Hoe dan ook zijn de sociale wijkteams de basis voor het plaatselijke sociaal- en welzijnswerk. Alles onder één dak als het ware, hetgeen efficiency en dus kortere lijnen bevordert.

Dit betekent dat de Vrijwilligerscentrale stopt en opgaat in de sociale wijkteams . “Als aparte afdeling, zoals tot dusver het geval is, past die niet bij de nieuwe werkwijze waarin talenten van burgers aan de hand van een stuk maatwerk zullen worden benut”, zegt Cecile Elissen. Zij zet momenteel haar allerlaatste schreden als teamleider van de Vrijwilligerscentrale. Per 1 juli gaat Elissen, al zo’n twintig jaar werkzaam in het Zutphense en voorheen ook Warnsveldse welzijnswerk, binnen de sociale wijkteams aan de slag als een van de vier sociaal makelaars. “Een functie die nog in ontwikkeling is”, geeft ze aan. “Globaal komt het erop neer dat wij ons in samenwerking met de sociaal werkers richten op de doelstelling om inwoners, zowel individueel als groepen, te verbinden, activeren en ondersteunen. Veelal vanuit hun eigen initiatieven. Die zijn er volop, zo bleek onder meer weer tijdens de piek van de coronacrisis. Wij ondersteunen het een en ander. Maar als het kan laten we het los. Dan is de bewoner aan zet. Zie het als ‘eigenaarschap’ van een initiatief. Eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheden bieden uiteindelijk meer kans van slagen.”

“De sociaal werkers van Perspectief blijven individuele ondersteuning bieden”, benadrukt Judith Arts die 17 jaar geleden in Zutphen is begonnen als opbouwwerker en met ingang van 1 juli haar huidige functie als teamleider van sociaal wijkteam Zuidwijken uitgebreid ziet met Leesten en Warnsveld. “Maar uiteindelijk gaat het om het versterken van de sociale basis. Inwoners aan elkaar koppelen, zodat zij wat voor elkaar kunnen betekenen. Het verbinden van burgers met burgers biedt een win-winsituatie.”

Louis Oosterbaan van woonbedrijf ieder1: “Waardering voor omgang met bezuinigingen” 
Louis Oosterbaan is Manager Klant en Wonen Zutphen bij Woonbedrijf Ieder1. Hij laat weten dat het woonbedrijf de steeds terugkerende bezuinigingen op het welzijnswerk in Zutphen betreurt. “Veel huurders maken gebruik van de diensten van Perspectief. We waarderen hoe de stichting omgaat met de gevraagde bezuinigingen, maar we maken ons wel zorgen over het feit dat steeds meer druk en verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de kwetsbaren en zijn of haar omgeving. We hopen dan ook dat de zaken die nu nog ter discussie staan, zoals Buurtservice, kunnen blijven bestaan. In het geval van Buurtservice snijdt het mes namelijk aan twee kanten. Mensen ontvangen er zingeving en een toekomst. Daarnaast wordt de buurt er mooier en netter van. Woonbedrijf ieder1 kijkt met vertrouwen uit naar de uitvoering van de plannen van Perspectief om er samen te zijn voor de inwoners van Zutphen die dat steuntje in de rug nodig hebben”, aldus Oosterbaan.

Wethouder Mathijs ten Broeke: “Passend bij gehele sociale domein”
Wethouder Mathijs ten Broeke, met onder meer welzijn in zijn portefeuille, reageert positief op de nieuwe werkwijze van Stichting Perspectief. “Die past goed bij de veranderingen in het gehele sociale domein. Zo spreek mij vooral aan dat Perspectief zich meer gaat richten op het collectief en minder op de individuele benadering. Die verandering springt er voor mij echt uit”, aldus Ten Broeke. Ten aanzien van Buurtservice beaamt hij dat het nog ongewis is hoe de vorm waarin zal worden gewerkt eruitziet. “Het is geen kwestie van wat wel en wat niet, maar van de manier waarop Perspectief daar uitvoering aan geeft. Het is de bedoeling dat hier zo snel mogelijk een besluit over valt. Dat Buurtservice gaat ressorteren onder de Sociale Wijkteams is in elk geval een stap in de goede richting.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten