Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

Bomenstichting (uiteindelijk) wel akkoord met kap monumentale kastanjeboom maar is verrast door de noodkap-procedure

ZUTPHEN - De Bomenstichting Zutphen en omstreken heeft vorige week dinsdag tijdens een regulier overleg met de gemeente Zutphen het wel en wee van de kastanjeboom op de IJsselkade besproken. In juni is nog een regulier overleg met de wethouder waarbij dit onderwerp ook op de agenda staat. Er is dus met de gemeente verschil van mening over de vraag of hier sprake is van een noodkapsituatie.

Als Bomenstichting waren wij al langer bekend met de zwakke conditie van de boom. Tijdens het overleg werd ons meegedeeld dat de gemeente een kapaanvraag zou indienen. Dit vanwege diverse rapportages over de slechte conditie van de boom en vanwege plannen om het gedeelte van de IJsselkade waar deze boom staat te reconstrueren, hetgeen een goede gelegenheid zou zijn om deze kastanje te vervangen door een nieuwe boom.

Wij hebben toen laten weten dat wij, alle omstandigheden beziende, ons zouden neerleggen bij die voorgenomen kap. Immers de realiteit is dat deze schitterende boom niet op een afgelegen plek ergens in een park of in een weiland staat waar hij nog jaren had kunnen blijven staan, maar op een plek in de stad staat die - met name in weekends - druk bezocht wordt.

Dit zou betekenen dat de boom op termijn ofwel permanent afgezet zou moeten worden ofwel zodanig gesnoeid dat de aanblik steeds een pijnlijke aangelegenheid zou zijn en de boom zijn monumentale aanzicht zou verliezen. Deze opties vonden wij in dit geval niet bevredigend. Bovendien biedt de reconstructie van dit gedeelte van de IJsselkade een kans om tot een goede vervanging van deze boom te komen en om daarbij de groeiomstandigheden van die boom te optimaliseren. De Bomenstichting zou daarbij ook een adviserende rol krijgen.

De Bomenstichting werd echter onaangenaam verrast toen daags na het overleg bekend werd dat de gemeente besloten had om voor deze kastanjeboom de noodkap-procedure in te zetten. Waar op dinsdag nog sprake was van een reguliere kapprocedure, die de burgers van Zutphen de gelegenheid zou bieden om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap, werd op woensdag opeens gesteld dat er sprake was van een acuut gevaar voor de veiligheid van mensen en dat een reguliere procedure niet kon worden afgewacht.

Kennelijk heeft de gemeente deze draai gemaakt onder invloed van het recente arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor de schade die een toerist uit Amsterdam heeft opgelopen door de takbreuk van de kastanjeboom aan de Rijkenhage terwijl zij bij de opstapplaats voor de Fluisterboot stond te wachten. Kennelijk heeft de gemeente op basis van dezelfde feiten nu een andere afweging gemaakt en is zij tot de conclusie gekomen dat de kastanje direct dient te worden gekapt.

De Bomenstichting begrijpt weliswaar dat de gemeente in dit soort situaties nu extra voorzichtig is geworden, maar vindt niet dat er in het geval van de kastanjeboom op de IJsselkade sprake is van direct gevaar voor burgers. Dat acute gevaar is ook niet eerder uit onderzoek gebleken en evenmin tijdens het overleg met de Bomenstichting gemeld. Bovendien hadden eventuele risico’s kunnen worden beperkt door de boom tijdelijk af te zetten, zoals nu ook is gedaan.

De Bomenstichting vindt daarom dat in dit geval de reguliere kapprocedure had moeten worden gevoerd. Daarmee zou ook de grote ophef die nu is ontstaan (wellicht) kunnen worden voorkomen.

Namens Bomenstichting Zutphen en omstreken
Voorzitter Ieke Vreeken

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden