Vakschool voor Meisjes vlak na de bouw in 1921. Foto: Regionaal Archief Zutphen
Vakschool voor Meisjes vlak na de bouw in 1921. Foto: Regionaal Archief Zutphen

Wethouder: "Geen sloop oude Meisjesvakschool, tenzij het niet anders kan"

ZUTPHEN - De kogel is nog niet door de spreekwoordelijke kerk, of in dit geval door de voormalige Vakschool voor meisjes aan het Vispoortplein. Uit de uitgebreide forumbijeenkomst gisteravond in de gemeenteraad blijkt dat het nog uiterst onzeker is of het schoolgebouw uit 1920 behouden blijft.

Door Alize Hillebrink

Het merendeel van de gemeenteraad is vóór behoud en tegen sloop van het historische schoolgebouw aan het Vispoortplein dat in 1920 werd ontworpen door architect Leliman. Dit bleek gisteren uit het forumdebat in de burgerzaal van de gemeente. "Het gebouw is van een hoge architectuurhistorische betekenis", zeggen diverse insprekers.

Behoud is duurzaam zeggen anderen: "Waardeer het en repareer het." Ook een monumentenstatus wordt genoemd, echter dat is geen optie zegt wethouder Annelies de Jonge, omdat het pand geen eigendom is van de gemeente. "De kans is groot dat we dan met een planschadeprocedure te maken krijgen."

'Nee, tenzij'
Verschillende gemeenteraadsleden ondervroegen de wethouder over het standpunt van het college ten aanzien van sloop. "We hebben altijd gezegd: Nee, geen sloop, tenzij er een goede invulling komt," zei wethouder De jonge daarop. "Als we allebei zijn voor behoud van het pand, dan zitten we dicht bij elkaar," sprak Rick Verschure van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld, initiatiefnemer van de motie tot behoud van het pand. Verschure stelde daarop voor de motie aan te passen en deze op 23 maart in stemming te brengen. De uitkomsten van het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het pand, in opdracht van de Zutphense stichting De oude HBS, worden dan ook besproken.

Parkeerprobleem
Vastgoedontwikkelaar Willem Goudkuil kocht het pand in 2012 van de Rijksgebouwendienst. De gemeente had het recht van eerste koop, maar zag daar vanaf. Met de start van de ontwikkeling van het gebied Poort van Zuid zocht de gemeente compensatie voor de parkeerplekken op het 's-Gravenhof. In 2018 deed de gemeente daarom een poging het pand terug te kopen, maar dat bleek financieel niet meer mogelijk. Goudkuil komt de gemeente tegemoet door een deel van het terrein af te staan ten behoeve van parkeerplaatsen. 

In 2016 liet de vastgoedman al aan de gemeente weten dat het pand ongeschikt is voor het realiseren van een woonzorgcomplex, wat toen zijn plan was. Inmiddels is de ontwikkelaar afgestapt van zorgwoningen en wil er 32 appartementen realiseren voor het hogere segment. De vraag is of het pand hier wel geschikt voor is.

Architect Courage benadrukte maandagavond bij zijn presentatie - in opdracht van Goudkuil - dat het om een complexe opgave gaat. "Het is een bijzonder gebouw," zei hij. Met voorbeelden liet hij mogelijkheden zien waarbij oudbouw en nieuwbouw gecombineerd worden. Ook pleitte hij ervoor dat nieuwe architectuur met hoogbouw en een iconische uitstraling mogelijk is.

Nieuwbouw
In november jongstleden stelde het college stedenbouwkundige randvoorwaarden vast voor de herontwikkeling van de locatie. Hierin is volledige nieuwbouw toegestaan, dchter moet er 70 procent van de materialen worden hergebruikt. Ook mag het gebouw uit maximaal drie bouwlagen bestaan. Tevens moet er bij nieuwbouw worden verwezen naar de historie van de plek en de voormalige school.

Goudkuils compagnon Eric Kruyssen zegt het jammer te vinden dat de discussie nu alleen over erfgoed gaat. "We willen er alles aan doen om van het hele gebied een mooi gebied te maken. Met een gemeenschappelijk plan, waarbij ook de wensen voor de ontwikkeling van de Poort van Zuid worden meegenomen."

Goudkuil heeft nu de opdracht een plan te presenteren. Als hieruit blijkt dat de realisatie van 32 luxeappartementen niet mogelijk is in het bestaande gebouw en hij weet de gemeente te overtuigen, dan is de kans aanwezig dat het einde van de oude Meisjevakschool nabij is.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten