Het Groene Huis. Foto: PR
Het Groene Huis. Foto: PR

Eerste woonunits geplaatst in Emerpark

ZUTPHEN - In het Zupthense Emerpark zijn op 28 januari de eerste woonunits geplaatst. De huizen zijn gemaakt in de fabriek van Nezzt in Oirschot en werden van daaruit op grote trailers naar Zutphen vervoerd. Ze worden in de komende maanden ter plekke door aannemer Nezzt afgewerkt tot volwaardige woningen. Verwachting is dat 30 april de sleutels in ontvangst kunnen worden genomen door Het Dagelijks Bestaan.

In het totaal komen er 26 woonunits en twee bedrijfsgebouwen – het Groene Huis en ateliergebouw de Ontharding - op het Emerpark. De woonunits variëren in grootte. Er zijn units van 72 en 54 m2 voor de vaste begeleiders die er langere tijd wonen. En er zijn units van 16, 24 en 32 m2 voor jongeren en stagiairs. Het gaat in alle gevallen om zelfstandige woonruimte, zodat jongeren kunnen oefenen om op zichzelf te wonen en zich te redden in de maatschappij. De huur is beperkt tot sociale huurprijzen.
Het Groene Huis staat er inmiddels al. Dit bestaat uit twee groepsruimten met allerlei faciliteiten en gaat onderdak bieden aan het dagprogramma. Elke dag volgen ongeveer dertig jongeren dat programma in twee groepen van vijftine. Het geheel is omhuld door een glazen kas van 20 bij 24 meter. Hierin worden groenten, fruit, kruiden en bloemen gekweekt voor eigen gebruik.
De gemeente Zutphen heeft vorig jaar het gehele terrein gesaneerd. Alles is gesloopt met uitzondering van het voormalige Onthardingsgebouw is blijven staan en is casco voor het symbolische bedrag van 100 euro overgedragen aan Het Dagelijks Bestaan. Met subsidie van de provincie Gelderland in het kader van het programma 'Steengoed' wordt dit pand opgeknapt en geschikt gemaakt om aan verschillende werkplaatsen onderdak te bieden: een kookwerkplaats, hout/bouwwerkplaats, kunstwerkplaats, tuinwerkplaats, keramiekwerkplaats, muziekwerkplaats, een werkplaats voor lichaamswerk, yoga en massage, en een leerhuis.
Stichting Het Dagelijks Bestaan (HDB) is in 2008 ontstaan als een kleinschalig initiatief van betrokken burgers in Zutphen. Hun doel was om jongeren die op de een of andere manier 'vastlopen' binnen de gevestigde instituties (onderwijs, gezin, bedrijf) door gerichte begeleiding weer een toekomstperspectief te bieden. De aanpak was onorthodox en bleek goed aan te sluiten bij de behoeften van jongeren.
In de loop der jaren heeft de stichting bestaansrecht verworven en inmiddels vindt een stroom van jongeren uit Zutphen en omgeving de weg naar HDB. Op aansprekende wijze worden zij begeleid in het vinden van een nieuw levensperspectief en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die daarbij horen. De begeleiding van deze kwetsbare jongeren vindt plaats door ongeveer dertig professionals en dertig vrijwilligers.

Meer berichten