Maarten Prak. Foto: Wieke Eefting
Maarten Prak. Foto: Wieke Eefting (Foto: )

Professor Maarten Prak geeft Stadsburgers grotere rol

ZUTPHEN - Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, presenteert op woensdag 27 november in de Hanzehof in Zutphen een prikkelende nieuwe visie op de rol van de burgers in de politiek. In zijn boek Stadsburgers laat hij zien hoe de rol van gewone mensen in de politiek systematisch wordt onderschat en hoe organisaties als gilden, buurtverenigingen en schutterijen hebben bijgedragen aan het vormgeven van lokale en staatspolitiek. In zijn lezing zal hij ook Zutphens materiaal verwerken.

Tijdens de Franse Revolutie grepen burgers de macht en legden zo de basis voor onze moderne democratie, is de algemene visie. Of zat het anders? Maarten Prak zegt in zijn nieuwe boek dat de burgers al veel eerder, vanaf de late middeleeuwen veel meer invloed op hun bestuurders hadden dan in de geschiedenisboekjes wordt beweerd. Al ver vóór 1800 was er sprake van lokaal verankerd burgerschap, in een formele status van stadsburger, maar vooral in talrijke organisaties van stedelijke burgers, zoals gebuurten, gilden, broederschappen en schutterijen.
De Franse Revolutie maakte een radicaal einde aan het stedelijk burgerschap en verving het door een nationaal burgerschap. Dat had allerlei voordelen, zoals grotere gelijkheid en democratie, al duurde het ongeveer een eeuw voordat die voordelen duidelijk werden. Maar intussen blijkt nationaal burgerschap ook zo zijn nadelen te hebben: bureaucratie en vreemdelingenhaat hechten zich er ongemerkt aan.
Maarten Prak is hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn specialisme is de sociale geschiedenis van steden in de vroegmoderne periode. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese - vooral Nederlandse - steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Maarten Prak schreef diverse boeken over de geschiedenis van Nederland, zoals Gouden Eeuw, en Nederland en het Poldermodel, en werkte mee aan de televisieseries De Gouden Eeuw (2013) en 80 Jaar Oorlog (2018).
De lezing van professor Prak over zijn boek is
van 20 tot 21.30 uur in de Hanzehof. Kaarten à 10 euro zijn te koop bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch in Zutphen (Turfstraat 19).

Meer berichten