Zutphen is niet de enige gemeente waar de prijzen van het huisvuil sterk omhoog gaan.  Foto: Alize Hillebrink
Zutphen is niet de enige gemeente waar de prijzen van het huisvuil sterk omhoog gaan. Foto: Alize Hillebrink

Forse stijging kosten huisvuil Zutphenaren

ZUTPHEN - Zutphense huishoudens scheiden steeds beter hun afval, maar gaan per jaar meer betalen voor hun afval. Vanaf 2020 stijgen de afvalkosten per Zutphens huishouden met maar liefst twintig procent.

Door Alize Hillebrink

Iedereen die afval heeft moet daarvoor betalen. Dit gaat via de afvalstoffenheffing. De gemeente Zutphen gaat daarbij uit van een kostendekkende berekening. Het nieuw vastgestelde tarief per 2020 bedraagt 164,65 euro per jaar. Voor dit jaar was dat nog 138,50 euro. Het betekent een stijging van bijna 27 euro. De meerkosten voor het legen van een container of per inworp in een ondergrondse container stijgen nauwelijks.

Zutphen is niet de enige gemeente waar de prijzen van het huisvuil sterk omhoog gaan. In veel Nederlandse gemeenten wordt volgend jaar de afvalstoffenheffing verhoogd. Inwoners in Apeldoorn zien hun rekening met 58 euro per jaar stijgen en inwoners in Deventer met 40 euro. Wethouder Matser erkent dat het ook in Zutphen om een aanzienlijke stijging gaat. "Het Rijk heeft de belasting op het verbranden van restafval flink verhoogd." Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken en minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog. Ook zegt Matser dat de markt van grondstoffen behoorlijk fluctueert. "De kosten voor de verwerking gaan omhoog en de prijzen van grondstoffen gaan omlaag."

Daling hoeveelheid restafval
Volgens afvalbeheerder Circulus-Berkel daalt de hoeveelheid restafval in onze gemeente structureel. In 2018 leverden we nog 120 kilo restafval per jaar per inwoner. De nationale doelstelling voor 2020 is zelfs 100 kilo. Volgens Circulus-Berkel leveren de gemeenten Bronckhorst, Deventer en Lochem nu al gemiddeld minder dan 100 kilo per jaar per inwoner. De afvalbeheerder verwacht dat de verbranding van restafval de komende jaren steeds duurder wordt. Circulus Berkel adviseert daarom het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Meer berichten