Columns

Levensgevaarlijke weg

Levensgevaarlijke weg

Als ik de berichten van de provincie Gelderland en de gemeente Lochem moet geloven is de N348 van Eefde naar Gorssel een levensgevaarlijke weg. Hier gebeuren veel ongelukken, dus de snelheid moet omlaag, dan wordt het een stuk veiliger. Ah, ik signaleer twee stellingen, de weg is zeer gevaarlijk en moet veiliger worden. Dat laatste willen de aanwonenden, de gemeente Lochem én de provincie. En maar liefst vier politieke partijen zijn het er helemaal mee eens.

Omdat ik niet altijd een hoge pet op heb van de kwaliteit van politici ga ik op onderzoek uit. Is deze weg gevaarlijk? Antwoord: nee. Uit recent onderzoek blijkt dat uitgerekend deze weg een van de veiligste doorgaande wegen is in de gemeente Lochem. Er vinden weinig ongelukken plaats. De weg tussen Warnsveld en Lochem is juist zeer gevaarlijk en de weg van Lochem naar de snelweg A1 ook. Dat is vreemd, de gemeente Lochem wil de snelheid op de veilige weg van Eefde naar Gorssel verlagen en de gevaarlijke wegen ongemoeid laten. Heel bijzonder. Dan een tweede vraag: zorgt het verlagen van de snelheid op deze weg voor minder ongevallen? In opdracht van de provincie Gelderland heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV deze vraag onderzocht. Het resultaat is een lijvig rapport van 40 pagina's waarin een heel onderzoekstraject is beschreven. De snelheid was 80 km/h en is als proef een half jaar lang verlaagd naar 60 km/h. Wat gebeurde er in die periode? Wordt de maximumsnelheid minder vaak overschreden en vinden er minder ongelukken plaats? Het rapport geeft antwoord. Fabel 1: overdag wordt er op deze 80 km weg niet te snel gereden. Nagenoeg nul procent van de automobilisten rijdt tussen half acht s morgens en half zeven 's avonds te snel. Als de snelheid wordt verlaagd naar 60 km/h rijden tussen de 10 en 15% van de automobilisten te snel. Fabel 2: Als de snelheid omlaag gaat wordt het veiliger. Nee, schrijven de onderzoekers. De daling van het aantal ongelukken is zó gering dat daar onmogelijk conclusies aan kunnen worden verbonden.

Maar hoeveel dodelijke ongelukken hebben daar dan de afgelopen jaren plaatsgevonden? Het antwoord is verrassend: nul. Van begin 2014 tot eind 2018 hebben er op dit weggedeelte geen dodelijke ongelukken plaatsgevonden. En bij de ongelukken die wel plaatsvonden was er in 87% van de gevallen alleen sprake van materiële schade. Het merendeel van de ongelukken vindt overdag plaats, uitgerekend op de momenten dat er niet te snel wordt gereden.

En dan de conclusie van de provincie Gelderland en de gemeente Lochem: De test met het tijdelijk verlagen van de snelheid op de N348 is geslaagd. Mogelijk krijgt de snelheidsbeperking een permanent karakter. Zucht, ik begrijp ook echt niets van politiek.

Meer berichten