Toonkunst Zutphen. Foto: Rein Lammers
Toonkunst Zutphen. Foto: Rein Lammers (Foto: REIN LAMMERS)

Toonkunst Zutphen en omgeving zingt 145 jaar

ZUTPHEN - Toonkunst Zutphen en omgeving, een van de langst bestaande koren in Nederland, viert eind december zijn 145ste verjaardag, met een speciaal kerstconcert in de Hanzehof. Het koor zingt dan de mooiste cantates (de nummers 1, 2, 3 en 6) van het vermaarde Weihnachts-oratorium van Johann Sebastian Bach. Na afloop is er in de Hanzehof een feestelijke nazit voor uitvoerenden én publiek. Het concert is op zondag 15 december, van 14.30 tot 16.30 uur in de Buitensociëteit.

Het koor wordt bijgestaan door de solisten Maartje Rammeloo (sopraan), Ruth Willemse (mezzo), Jeroen de Vaal (tenor) en de bas-bariton Pieter Hendriks. Het Ensemble Conservatoire verzorgt de begeleiding.
Toonkunst Zutphen is een gemengd oratoriumkoor, opgericht in 1874 onder de paraplu van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst. Het koor staat onder leiding van dirigent Hans Lamers en voert zowel oude meesterwerken als modernere stukken uit. Het koor telt momenteel ongeveer negentig leden en is daardoor in staat grote werken te zingen zoals de Matthäus Passion van Bach, het Requiem van Mozart en werken van onder meer Händel, Puccini, Fauré en Mendelssohn. De concerten vinden veelal plaats in de Buitensociëteit van de Hanzehof, landelijk bekend om zijn bijzonder mooie akoestiek. Daarnaast treedt Toonkunst ook op in de St. Walburgiskerk in Zutphen.

Bach en kerst
Voor de periode van kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735 schreef Bach een zestal werken, soms aangeduid als cantates, die inhoudelijk verbonden zijn: ze vertellen over de geboorte en de eerste levensdagen van Jezus Christus. De teksten zijn ontleend aan het Evangelie volgens Lucas en het Evangelie volgens Mattheüs en waarschijnlijk geschreven door librettist Picander (pseudoniem van Christian Friedrich Henrici). Vanaf 1723 was Bach cantor van de Thomasschule in Leipzig, waar hij ook de verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken aldaar. In zes delen vertelt hij van de gebeurtenissen rond Jezus' geboorte tot en met de komst van de wijzen uit het oosten. Omdat men in Bachs tijd het kerstfeest over drie dagen uitsmeerde, werden de eerste drie delen op de corresponderende kerstdagen uitgevoerd. Deze vormen in het Weihnachts-oratorium dan ook een symmetrisch geordende eenheid.
In het eerste deel wordt onder trompetgeschal en paukgeroffel de geboorte van Jezus aangekondigd. Het tweede deel richt de blik op de herders in het veld. De pastorale sfeer schildert Bach in de prachtige Sinfonia met de karakteristieke klank van oboe d'amore en oboe da caccia. De serene rust wordt plotseling onderbroken met de komst van de engelen, die de blijde boodschap van Jezus' geboorte aan de herders melden (Ehre sei Gott in der Höhe). In de derde cantate gaan de herders op weg en vinden het kind in de kribbe. De trompetten en pauken uit het eerste deel klinken opnieuw, waarmee het feitelijke geboortefeest wordt afgesloten. Deel 6 behandelt de komst van de drie mysterieuze wijzen uit het oosten. Epifanie (6 januari) is het oudste kerstfeest. Dit feest heeft altijd zijn betekenis gehouden, ook toen de populariteit van het kerstfeest op 25 december toenam. Het is daarom onlosmakelijk verbonden met en een feestelijke afsluiting van de viering van deze blijde gebeurtenis in de donkerste dagen van het jaar.

Dirigent
Toonkunst wordt geleid door Hans Lamers, die al sinds 1997 als dirigent aan het koor verbonden is. Sinds 2004 leidt hij ook het Toonkunst Pluskoor. Hans is daarnaast vaste dirigent van het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) en werkt voor de Osse Opera Vereniging. Verder wordt hij regelmatig uitgenodigd als gastdirigent, cursusleider of jurylid.
Het Ensemble Conservatoire is een begeleidingsorkest dat bestaat uit een vaste kern van enthousiaste, professionele musici. Het is gespecialiseerd in het begeleiden van koren en solisten en heeft in Nederland een goede naam verworven om het betrouwbaar en hoogstaand orkestspel van barok- en romantische muziek. Het orkest streeft naar een zo authentiek mogelijke klankbenadering.
Kaarten kosten 25 euro (CJP 15 euro) en zijn te koop bij de Hanzehof, Boek en Buro vd Brink en The Read Shop Warnsveld en bij koorleden.

Meer berichten