Anno Waterlander (AZC), Edwin Sprengers (Scouting Karel Doorman), Yvonne Hendriks (Perspectief) en Jan van den Belt (AV Hanzesport) (v.l.n.r.) zien volop mogelijkheden voor een ruimer gebruik van sportpark Hanzepark. Foto: Eric Klop
Anno Waterlander (AZC), Edwin Sprengers (Scouting Karel Doorman), Yvonne Hendriks (Perspectief) en Jan van den Belt (AV Hanzesport) (v.l.n.r.) zien volop mogelijkheden voor een ruimer gebruik van sportpark Hanzepark. Foto: Eric Klop

Gebruikers Hanzepark brengen heel Noordveen in beweging

Sporten, spelen en ontmoeten

Door Eric Klop

ZUTPHEN/NOORDVEEN - De provincie Gelderland heeft onlangs in Zutphen een subsidie toegekend aan een gezamenlijk initiatief van atletiekvereniging Hanzesport, voetbalclub AZC, Scouting Karel Doorman, fitnesscentrum Personall Fit en Wijkteam Noordveen om sportpark Hanzepark uit te breiden tot een 'vitaal sportpark'. Onder de noemer Sport & Beweegpark Hanzepark wordt het complex buiten verenigingsverband om opengesteld voor de bewoners van Noordveen. Woensdagmiddag 2 oktober vond bij AZC een informatiebijeenkomst plaats, waar naast bewoners ook zorginstellingen en scholen suggesties voor de ontwikkeling van het project kwijt konden. Er klonken echter ook zorgen.

De opkomst valt tegen. Slechts een tiental belangstellenden heeft de moeite genomen om nader hun licht op te steken en ideeën te spuien. "Het is niet de volle zaal die wij gehoopt hebben", beaamt Anno Waterlander, de verenigingscoach van AZC die het sport- en beweegproject coördineert. Het weerhoudt hem er niet van om te memoreren dat de provincie de portemonee heeft getrokken met het doel om her en der in woonwijken veelal goed geoutilleerde sportparken beter te benutten. "Voor de bewoners. Dat is ideaal."

Maar hoe richt je zo'n voorziening in? Wat zijn de wensen? Hoe giet je dat in een organisatorisch kader? Hoe gaan we om met de veiligheid? Een en ander vormt stof tot onderzoek en nadenken. Het geld hoeft in eerste instantie nauwelijks een probleem te zijn. Het subsidie bedraagt 100.000 euro. Wie of wat het vitale sportpark op de langere termijn bekostigt, is vooralsnog van later zorg. Eerst maar eens nagaan hoe het nieuwe Hanzepark vorm kan krijgen, zodat jong en oud ook buiten verenigingsverband laagdrempelig en naar hartenlust kunnen sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

Na een voorstelrondje langs de participanten, waaronder Stichting Perspectief die naar het lijkt onbedoeld ook namens Wijkteam Noordveen het woord voert, toont een met een drone opgenomen filmpje hoe de accommodatie er momenteel bijligt. Zo blijken de hekken tussen de terreinen van AZC en AV Hanzesport inmiddels verwijderd. Om maar aan te geven dat er sprake is van eenheid. En ruimte genoeg, zeker als de richting zonnepark gelegen 'loze' velden, die af en toe in gebruik zijn door het Baudartius College, bij het initiatief worden betrokken. Maar de invulling dus, hoe dat aan te pakken?

Overlast
Nog voordat een eerste suggestie kan worden geopperd, blijken enkele aanwezigen die pal naast het sportpark wonen het over iets anders te willen hebben. Mogelijke overlast! "Wij zitten niet te wachten op nog meer activiteiten", zeggen ze. "Vooral die op het grasveld langs het Deventerachterpad zullen nog meer rumoer veroorzaken dan de laatste jaren al steeds vaker het geval is. Ook onze privacy is in het geding. Men kijkt zo ons huis in. Waar eindigt dit? Echt, we vinden het sport- en beweegpark een nobel initiatief, maar mag ons woongenot niet verder aantasten. Daar maken wij ons echt zorgen over."

De initiatiefnemers benadrukken dat de vrees van de aanwonenden zeker een punt van aandacht is. Al is het maar vanwege lieden die er eigenlijk niets te zoeken hebben of bij het vrije sporten niet zonder bijvoorbeeld een schallende ghettoblaster kunnen. "Ieder van ons hanteert op de accommodatie normen en waarden over hoe men zich er gedraagt. Dat lijkt ons niet meer dan normaal. Zo gaan we ook met onze leden om, want we zijn zuinig op onze complexen. Er is al sprake van sociale controle. Wellicht zou een bord met gedragsregels extra soelaas kunnen bieden."

Tijd om de drie pijlers waarop het initiatief rust nog eens onder de aandacht te brengen. Allereerst zijn clubleden en wijkbewoners de gebruikers. Ten tweede biedt het subsidiebudget om doelgroepactiviteiten buiten de verenigingen om uit te breiden. Wandelvoetbal voor senioren bijvoorbeeld. Of een joggingclub. Pijler drie wordt gevormd door activiteiten waarmee AV Hanzesport, AZC, Karel Doorman, Personall Fit en Wijkteam Noordveen zich gezamenlijk kunnen presenteren aan heel Zutphen. Maar hoe en wat verder? Een paar ideeën komen dan toch naar voren. Het woord 'trampoline' klinkt. Een jeu de boules-baan. Roeiapparaten. Een trappelbaan. Er zijn ongetwijfeld meer bezigheden waartoe zowel het complex als het toegekende budget van een ton ruimte biedt. Coördinator Anno Waterlander wil er in de wijk hoe dan ook nog een enquête tegen aan gooien. En dan hoopt hij dat begin volgend jaar een definitief plan van aanpak voor Sport & Beweegpark Hanzepark kan worden gepresenteerd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten