Foto: Kyra Broshuis
Foto: Kyra Broshuis

Zutphenaren gaan komend jaar meer belasting betalen

ZUTPHEN - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt zullen Zutphense inwoners ook hun steentje gaan bijdragen aan de grote gemeentelijke tekorten. Per 1 januari 2020 worden de onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en parkeerbelastingen extra verhoogd. Dit staat in de gemeentelijke begroting 2020-2023 van het Zutphens college van burgemeester en wethouders.

Door Alize Hillebrink

Het is het tweede jaar op rij dat de onroerend zaakbelasting (OZB) wordt verhoogd. "Een huis van tweehonderdduizend euro zal per jaar 40 euro extra moeten gaan betalen," zegt wethouder Harry Matser. "Hiermee komt de OZB in Zutphen iets boven het regionale gemiddelde uit." Ook omdat de WOZ-waarde is gestegen, kunnen huizenbezitters en pandeigenaren per 1 januari 2020 rekenen op een forse toename van de OZB.

Hondenbezitters kunnen rekenen op vijf procent verhoging van de hondenbelasting. Ook de parkeerheffingen stijgen met vijf procent. Dit betreft parkeergeld voor betaald parkeren en parkeervergunningen. "De opbrengst van de parkeerbelastingen stijgt hiermee met 86.400 euro," aldus Matser. Toeristenbelasting gaat eveneens met vijf procent omhoog.

Naast het verhogen van de gemeentelijke belastingen wil het college het budget voor Krachtig Zutphen halveren. Een opvallende maatregel temeer omdat de gemeente de stad juist financieel krachtiger wil maken en de sociaaleconomische positie van de stad wil versterken. "De keuzes zijn lastig," erkent Matser, "maar de maatregelen zijn ons inziens nodig om Zutphen weer financieel gezond te krijgen. De rek is uit onze begroting, onze opties om te bezuinigen raken uitgeput."

De financiële situatie van Zutphen is nog steeds erg zorgelijk volgens Matser. "Maar ik ben absoluut niet somber als het gaat om de energie en creativiteit van de Zutphense inwoners. Daar ben ik bijzonder optimistisch over."

Volgens het college is er het afgelopen jaar met ontzettend veel inzet gewerkt om orde op zaken te stellen. "Er zijn veel -en vaak pijnlijke- bezuinigingen doorgevoerd, we hebben gezorgd voor meer grip op onze uitgaven en het lukt steeds beter om sturing te geven aan de hoge kosten binnen het sociaal domein."

De begroting ziet er rooskleuriger uit dan afgelopen jaar. In vergelijking met 13 miljoen in 2019 bedraagt het gemeentelijk tekort voor 2020 1,6 miljoen. Daar bovenop komt een ophoging van 1 miljoen voor financiële tegenvallers. "Dit is gedaan omdat met name in het Sociaal Domein de uitgaven een grillig karakter hebben," aldus het college. Matser: "We hebben gewoon stelselmatig te weinig geld voor ons sociaal domein en dat ergert dit college enorm. Maar we krijgen wel steeds meer controle, al maakt dat de problematiek niet minder erg."

Meer berichten