Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE. Foto: Eva Broekema
Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE. Foto: Eva Broekema

In gesprek met Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE

GORSSEL - Dinsdag 1 oktober van 17.00 tot 19.00 uur is er weer een Gorsselse KunstKring-Café in eetcafé 'De Hoek', Joppelaan 5 in Gorssel. Deze avond is Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE, te gast. Eenieder die van kunst en cultuur houdt wordt van harte uitgenodigd voor een goed gesprek met een goed glas in goed gezelschap.

Ype Koopmans mag gezien worden als de programmatisch initiator en daarmee tegelijk verantwoordelijk voor het onmiskenbare succes van Museum MORE (Modern Realisme), dat zowel in Gorssel als inmiddels ook in Kasteel Ruurlo gevestigd is. Hij kan daarbij putten uit de grote, in opzet Nederlandse collectie van verzamelaars Monique en Hans Melchers.

Hoeveel inventiviteit (en bruiklenen) zijn nodig voor de altijd interessante exposities? Steeds weer nieuwe toppers naast Charley Toorop, Pyke Koch, Carel Willink of de publiekslieveling Jan Mankes, aan wie in 2020 extra aandacht besteed zal worden, staan op de rol. Ook de toenemende internationale samenwerking leidt tot verrassende avonturen rond Euan Uglow en meer recent Britse realisten in 'For Real', zoals Koopmans in Winterthur de Zwitserse broers Barraud herontdekte.

Maar zulke 'vondsten' alleen zijn voor hem, tot voor kort tevens hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, niet genoeg. Het gaat hem eveneens om toetsbaar cultuurhistorisch onderzoek waarvan de resultaten een plek dienen te krijgen in goede verhalen, via de museumgidsen, in pakkende teksten etc.

In zijn oratie verhelderde hij zijn opvattingen waarbij hij het door Nescio in 'Dichtertje','De Uitvreter' en 'Titaantjes' opgetekende Amsterdamse kunstmilieu van omstreeks 1910 scherp, maar ook met een liefdevolle toets ontleedde tot een waarachtige 'kunstenaarsgeschiedenis'.

Opvallend is verder zijn diep gegronde wens de beeldende kunst met andere disciplines (film, muziek, mode etc.) te verbinden én tegelijk zijn inzet om MORE stevig aan de weg te laten timmeren met 'Het geheim van de meester', 'Kunst en kitsch', ook nu weer in Gorssel. En wat mogen we verwachten van de indrukken van kunsthistorica Sis, want ook de Van Rossems zijn op museumbezoek geweest.

Ten slotte, als u zich weleens afgevraagd heeft waarom de belangstelling voor de figuratieve kunst in de loop van de vorige eeuw terugliep en nu weer behoorlijk gegroeid lijkt, dan moet u beslist komen. Dick van Welzen gaat met Ype Koopmans in gesprek. Een en ander zal worden geïllustreerd met diverse afbeeldingen.

Ook niet-leden zijn welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten tijdens het diner. Hiervoor kunt u zich tijdens deze avond opgeven en is voor eigen rekening.

Meer berichten