Werkgroep Bouwhistorie Zutphen dingt mee met Gouden Gelderse Roos

ZUTPHEN - De Historische Vereniging Zutphen (HVZ) heeft haar Werkgroep Bouwhistorie Zutphen, die dit jaar tevens het 25-jarig jubileum viert, aangemeld voor de Gouden Gelderse Roos. Dit is een erfgoedprijs die om het jaar wordt uitgeloofd door Erfgoed Gelderland voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact. Naast de juryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Tot vrijdag 4 oktober kan er voor die publieksprijs worden gestemd. De Historische Vereniging Zutphen roept iedereen op om via de website op de Werkgroep te stemmen: erfgoedgelderland.nl/gelderseroos/werkgroep-bouwhistorie-zutphen

De in het voorjaar 1994 opgerichte werkgroep Bouwhistorie Zutphen documenteert middeleeuwse panden. Bewoners en eigenaren van de veelal particuliere panden worden benaderd, of benaderen zelf de werkgroep, en samen met hen wordt het onderzoek gedaan.

De onderzochte panden worden niet alleen bouwtechnisch en bouwhistorisch beschreven, maar er wordt ook gekeken naar de bewonersgeschiedenis. Zo ontstaat een beeld van hoe door de eeuwen heen het pand een rol speelde binnen de Zutphense samenleving. Alle rapportages komen in een databank. De opgedane kennis komt naar buiten in boeken en andere publicaties, er is een bouwhistorische stadswandeling gemaakt, en de werkgroep houdt lezingen en rondleidingen. Daarnaast wordt ook lesmateriaal voor scholen ontwikkeld. Om de toegankelijkheid nog verder te verbeteren, worden alle bevindingen ondergebracht in het 'Erfgoedportaal' van de gemeente Zutphen.

Er zijn inmiddels bijna 250 panden onderzocht en beschreven. Allemaal voorzien van een rapportage voor de bewoners en eigenaren. Contacten in het veld, zowel regionaal als landelijk, zorgen voor brede interactie en verspreiding van de ervaringen vanuit Zutphen naar andere verwante organisaties. De gemiddeld 15 deelnemers van de werkgroep zijn allemaal vrijwilligers, met een inmiddels diepgaande kennis van de (bouw)historie van en in de stad. In de loop van de tijd zijn er nieuwe mensen bijgekomen en vertrokken er ook een aantal. Dit jaar wordt het 25-jarig jubileum gevierd.

erfgoedgelderland.nl/gelderseroos/werkgroep-bouwhistorie-zutphen

Meer berichten