Leer meer over hoe de gemeentepolitiek en het gemeentebestuur werkt

Leer meer over hoe de gemeentepolitiek en het gemeente- bestuur werkt

ZUTPHEN - Het is soms best lastig om te begrijpen hoe de gemeentepolitiek werkt, hoe het besturen van de gemeente in z'n werk gaat. En wat speelt er eigenlijk allemaal in de gemeentepolitiek van Zutphen. Daarom organiseert de PvdA in het najaar een oriëntatiecursus op de lokale politiek: het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de politieke agenda.

Met de volgende doelstellingen: mensen bekend maken met de wijze waarop de gemeenteraad en het gemeentebestuur werkt en mensen die nog niet politiek actief zijn of afstand voelen tot het politieke bedrijf interesseren om actief te worden.

De oriëntatiecursus is bestemd voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Het gaat om een serie van 4 avonden.

De eerste avond vindt plaats op 1 oktober met het thema 'De gemeentepolitiek en het gemeentebestuur' over hoe werkt het, de rol van de burgemeester, de rol van het college van B&W, de ambtelijke ondersteuning, de rol van de raad, het functioneren van de gemeenteraad, de raadsvergaderingen, de werking van het forum en de coalitie. Dit alles met medewerking van burgemeester, Annemiek Vermeulen en fractievoorzitter Jasper Bloem.

De tweede avond op 15 oktober heeft als thema 'Wat doet een wethouder?'. Hierbij gaat het over de portefeuille, agenda, rol in college en raad, relatie met ambtelijk apparaat, contacten met burgers, groeperingen, organisaties en het college-programma en de coalitie. Met medewerking van wethouder Harry Matser en fractievoorzitter Jasper Bloem.

In week 45 (datum nader te bepalen) vindt de derde avond plaats met als thema 'De agenda van de PvdA in Zutphen'. Deze avond gaat het over de agenda en het programma van de fractie, activiteiten in de stad en de afdeling (bestuur, ledenvergaderingen). Met medewerking van leden van de fractie en het bestuur.

In week 47 staat een praktische activiteit op de agenda, welke zelfstandig uit te voeren is. Denk aan: op werkbezoek met de fractie, meelopen met fractielid, een initiatief voor inbreng in Forum of raad, kennismaking met een andere fractie of een klein onderzoekje in de stad.

In week 50 wordt de cursus afgerond, waarbij teruggekeken wordt op het traject.

Kosten en opgave
Kosten voor de gehele cursus bedragen 25 euro, per onderdeel 5 euro. Opgeven voor de cursus kan bij Fransje van der Breggen (fvdbreggen@planet.nl) of Sam Terpstra (samterpstra.zakelijk@gmail.com). Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Sam Terpstra: 06 - 462 705 33.

Meer berichten