Een activiteit in de bibliotheek. PR
Een activiteit in de bibliotheek. PR (Foto: )

Toekomst Warnsveldse bibliotheek nog altijd onzeker

Verkleinde bibliotheek Warnsveld houdt service overeind

Door Alize Hillebrink

WARNSVELD/ZUTPHEN - De bibliotheken van Zutphen en Warnsveld kropen het afgelopen jaar door het oog van de naald. De noodzaak tot bezuinigen vereiste creativiteit en vindingrijkheid. Ondanks de aanpassingen zijn de leiding en het personeel onverminderd standvastig in het dienen van het publieke belang. "Service bieden, dat is bij ons een basisvoorwaarde."

Een jaar geleden werd Graafschap bibliotheken volkomen onverwacht geconfronteerd met een fikse bezuiniging van 1,5 ton. Dit kwam bovenop op het structurele tekort van 1,5 ton waar de bibliotheek al jaren mee kampte. Gerard Huis in 't Veld, directeur van Graafschap bibliotheken, zat met de handen in het haar en zag zich genoodzaakt de huur van de vestigingen in Zutphen en Warnsveld op te zeggen. Het protest onder de inwoners van Zutphen en Warnsveld tegen sluiting van de bibliotheek en cultuurhuis 't Warnshuus was groot. Na vele gesprekken met het Zutphens college werd de bezuiniging in de gemeenteraad van 5 november 2018 van tafel geveegd. Hiermee was de Zutphense bibliotheek gered, echter moest voor Warnsveld een andere koers worden ingezet. Huis in 't Veld: "Meerdere opties lagen open: verkleinen, versoberen, een doelgroepenbibliotheek, minder activiteiten, minder service. Sluiten van de bibliotheek in 't Warnshuus bleef bovendien ook een reële optie vanwege de beroerde financiële positie van onze organisatie."

Transparantie, het gesprek aangaan en creativiteit zijn misschien wel de meest kenmerkende eigenschappen van Gerard Huis in 't Veld. Onvermoeibaar als een dieselmotor komt hij met nieuwe invalshoeken en oplossingen om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Medio januari van dit jaar diende Huis in 't Veld de nieuwe plannen in bij het bestuur van 't Warnshuus, dat nu vertegenwoordigd wordt door de gemeente Zutphen. Begin april werden beide partijen het eens over het aantal vierkante meters en de huurprijs.

Een zogenaamde doelgroepenbibliotheek is er in Warnsveld niet gekomen en van minder activiteiten of minder service is ook geen sprake. Pas bij nadere beschouwing wordt zichtbaar dat het totaaloppervlak van de bibliotheek gekrompen is. "Door een efficiëntere inzet van de ruimte en het dichter op elkaar schuiven van de boekenkasten kon de collectie nagenoeg gehandhaafd blijven," vertelt Huis in 't Veld niet zonder trots. "Met verminderde personeelskosten, verlaging van de huurkosten en verkleining van de bibliotheek, is het ons gelukt om niet alleen de deuren van de bibliotheek in Warnsveld en Zutphen open te houden, ook onze service die we erg belangrijk vinden, is niet veranderd."

Wel is de dagelijkse personele bezetting verminderd en dat baart Huis in 't Veld zorgen. "Het betekent dat er minder aandacht is voor de groeiende groep taalvragers uit onder andere het AZC. Ook is er nu te weinig aandacht voor onze tweehonderd vrijwilligers en hun scholing, waardoor vertrek van vrijwilligers dreigt. Verder zijn er nu te weinig middelen voor de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening."

Dit jaar zal moeten blijken of de bibliotheek in Warnsveld in zijn nieuwe vorm houdbaar is. "De subsidiekorting die ons vorig jaar werd opgelegd is dan wel van de baan, maar onze financiële positie is niet veranderd. Onze toekomst is daarmee nog steeds onzeker," zegt Huis in 't Veld. "Ik kan niet garanderen dat de vestiging Warnsveld volgend jaar open kan blijven, al maak ik me daar wel hard voor."

Klankbordgroep
In het oog van de financiële storm is uit de Warnsveldse protestgroep 'behoud Warnshuus en bibliotheek' een klankbordgroep gedestilleerd die de bibliotheek en 't Warnshuus nu ondersteunt met draagvlak en advies. Huis in 't Veld: "De kracht van de Warnsveldse bibliotheek is de locatie én samenwerking met 't Warnshuus. Door samen te werken versterken we elkaar. We willen dat de bibliotheek en 't Warnshuus voor alle inwoners een centrale kennis- en ontmoetingsplek blijft en dat de bibliotheek een drempelloze plek blijft waar je in alle rust en ruimte je wereld kunt vergroten."

FanPas-actie
Om de bibliotheek te behouden, roept Huis in 't Veld, daarbij gesteund door de Klankbordgroep, de hulp in van de burgers. "We roepen inwoners op de bibliotheek en haar activiteiten te ondersteunen. Daarvoor hebben we een speciale FanPas ontwikkeld. Een Fanpas-houder betaalt 25 euro per jaar en steunt daarmee de bibliotheek." In ruil daarvoor krijgt de biebfan 2,50 euro korting op de entreeprijs van lezingen, cursussen en workshops.

Vierhonderd biebfans
Huis in 't Veld hoopt dit jaar vierhonderd Warnsveldse biebfans bij elkaar te krijgen en daarmee het financieel tekort met tienduizend euro te verlagen. "Mensen die geen FanPas willen kunnen de bibliotheek financieel steunen door middel van een donatie. En iemand die onbeperkt boeken, e-books, films en muziek wil lenen, kan in plaats van fan direct lid worden van de bibliotheek. Lidmaatschap kost 57,75 per jaar. Dat is nog geen 5 euro per maand. Per maand betalen kan overigens ook." Na de zomer komt er ook een FanPas-actie bij de Zutphense bibliotheek.

Graafschap bibliotheken staat in de top 20 van best presterende bibliotheken van Nederland. De subsidie per inwoner die de bibliotheken in Zutphen en Warnsveld per inwoner ontvangen is vier euro lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor meer informatie, zie de website.


graafschapbibliotheken.nl

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten