Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink
Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink

Oud-wethouders reageren op onderzoek naar grote financiële tekorten in Zutphen

ZUTPHEN - Voormalig wethouders Coby Pennings en Rene Sueters reageren middels een open brief op het onderzoek van de rekenkamercommissie naar aanleiding van de verslechterende financiële situatie bij de gemeente Zutphen. Zijgeven aan onterecht op hun collega wethouders te hebben vertrouwd. De gemeente laat op haar beurt weten teleurgesteld te zijn in de reactie van oud-wethouders Pennings en Sueters. Annelies de Jonge: "Gezamenlijk besturen van een stad is meer dan alleen maarvertrouwen hebben in je collega's. Het is ook het controleren van elkaars inbreng en het stellen van scherpe vragen aan elkaar, zodat je elkaar helpt en samen gedragen besluiten neemt die je samen naar buiten brengt zoals een goed college van B&W dat doet." Daarnaast geeft de wethouder aan niet verder via de media te willen reageren op de brief van de twee vertrokken wethouders: "Dat vind ik niet netjes".

'Wij weten dat er sprake is van collegiaal bestuur, wij hadden vertrouwen in onze medebestuurders en de ambtelijke inbreng. Hier zijn wij de fout ingegaan. Wij hadden dit vertrouwen niet mogen hebben en meer moeten vragen en aandringen op duidelijkheid. Het is en het blijft een moeilijk proces om goede sturing, een goede rolverdeling en een goede informatievoorziening in het sociaal domein op orde te krijgen. Vaak is er gesproken over de problemen maar echt knopen zijn er weinig tot niet doorgehakt', zo laten de oud-wethouders weten.

In de open brief stellen ze dat zij als collegeleden negatief verrast waren toen eind 2017 de grote financiële tegenvallers binnen het sociaal domein bekend werden. Volgens hen gaat het rapport ook onvoldoende in op hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen en vragen ze zich af waarom de raad en het college niet beter geïnformeerd zijn. Pas dan kunnen hun inziens harde conclusies getrokken worden. 'Wij hebben het gevoel dat beide portefeuillehouders in het sociaal domein onvoldoendeop de hoogte waren van de feitelijke situatie. Natuurlijk hadden wij, het ambtelijk apparaat en de raad meer moeten doen. Het Plein, Delta, Jeugdzorg, WMO enz. kwamen regelmatig aan de orde in de collegevergaderingen maar telkens was het antwoord dat allesgoed zou komen en dat de tekorten uit de reserves betaald konden worden. Omdat onze portefeuilles binnen het college sluitend waren gingen wij uit van een positieve ontwikkeling voor Zutphen. Helaas dit bleek een foute inschatting te zijn', zo stellen Pennings en Sueters in de brief.

Onvoldoende maatregelen
Pennings en Sueters vinden het verder wonderlijk dat oud-wethouder van GroenLinks, Patricia Withagen, geen interview wilde met de rekenkamercommissie terwijl ze direct betrokkene was. Hiervoor gaf Withagen als reden op dat zij 'onvoldoende geachte toegang totinformatie' had. "Zij was de langst zittende wethouder en heeft alle portefeuilles in het sociaal domein in haar beheer gehad. Hoezo onvoldoende toegang?", vragen de voormalige wethouders zich af.

Withagen laat in een reactie weten niet inhoudelijk op de brief te willen reageren. "Ik heb collegiaal bestuur heel hoog in het vaandel staan. Daar passen gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid en zo'n open brief niet bij." Dat Withagen het interview met de Rekenkamercommissie heeft afgeslagen is omdat het volgens haar om een feitenrelaas gaat. "Het zijn zaken die je niet 1, 2, 3 mondeling kunt beantwoorden. Betrouwbare informatie geven kan ik niet omdat ik  geen inzicht meer heb in de dossiers, mijn agenda en mijn emailaccount. Ik heb de commissie aangeboden om schriftelijk vragen te beantwoorden en dat is gebeurd."

Het stoort de ex-wethouders Sueters en Pennings dat zij niet gevraagd zijn om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. "Dat stoort ons. Wij kunnen onze meningen en ideeën nergens kwijt, vandaar dat wij het nodig vonden een openbare brief inte brengen in deze discussie. Wij willen niet weglopen voor het nemen van verantwoordelijkheden maar dit voelt niet goed, wij zijn niet gehoord maar worden wel verantwoordelijk gehouden voor de misère in het sociaal domein."

Antwoord op vragen
Volgens Pennings en Sueters zijn er nog volop vragen die beantwoord dienen te worden, zoals de vragen: of dit voorkomen had kunnen worden? Wie heeft er niet adequaat gehandeld? Wanneer zijn er voor het eerst tekorten ontstaan? Had het beleid niet eerder aangepastmoeten worden?. "Al met al heeft de rekenkamercommissie een goed feitelijk rapport neergelegd, maar zijn lang niet alle vragen beantwoord.

Meer berichten