Boerenlandvogelvrijwilliger Fons Roording (l) ontvangt glazen kievit en een oorkonde uit handen van Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Foto: SLG
Boerenlandvogelvrijwilliger Fons Roording (l) ontvangt glazen kievit en een oorkonde uit handen van Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Foto: SLG

Fons Roording uit Zutphen uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2019

Algemeen

ZUTPHEN - Zaterdag 11 mei is Fons Roording van de Weidevogelwerkgroep Zutphen verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2019. Tijdens de Gelderse vrijwilligersdag voor boerenlandvogelbeschermers maakte Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de winnaar bekend. Fons Roording ontving een glazen kievit en een oorkonde. Deze dag is georganiseerd voor zo'n 450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermers in Gelderland. Elk jaar zetten zij zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

Fons Roording is verkozen tot boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar omdat hij zich volgens de jury met hart en ziel inzet voor de bescherming van weidevogels, maar ook voor patrijzen, uilen en torenvalken. Het zijn allemaal vogelsoorten die geschikt boerenland nodig hebben. Fons heeft geholpen met het opzetten van een lesprogramma voor kinderen over weidevogels en geeft regelmatig weidevogelles op een basisschool in Zutphen. Fons werkt nauw samen met boeren en andere vrijwilligers en is in het weidevogelseizoen dagelijks in het boerenland te vinden om nesten te markeren en te beschermen en afspraken met boeren te maken.
De Gelderse vrijwilligersdag voor boerenlandvogelbeschermers vond dit keer plaats in het Stoomgemaal Hertog Reinoud in de polder Arkemheen in de gemeente Nijkerk. Zo'n 50 vrijwilligers van Gelderse boerenlandvogelgroepen kwamen er bij elkaar om hun kennis over boerenlandvogels te vergroten, ervaringen uit te wisselen en instructies te ontvangen voor bescherming en monitoring van weide- en akkervogels. De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar is ook bedoeld om aandacht te vragen voor het wel en wee van de boerenlandvogels en de essentiële rol die vrijwilligers spelen bij de bescherming van deze vogels.

Vrijwillige boerenlandvogelbescherming
In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Inmiddels is het broedseizoen voor kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp in volle gang. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige boerenlandvogelbeschermers zoals Fons Roording worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2018 hebben de Gelderse boerenlandvogelvrijwilligers maar liefst 5423 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info op landschapsbeheergelderland.nl en op de speciale pagina over boerenlandvogels: landschapsbeheergelderland.nl/boerenlandvogels-in-gelderland. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van beschermingsmaterialen, informatie en advies en worden in de gelegenheid gesteld hun aanpak en hun ervaringen uit te wisselen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld