In de fabriekshal van ZILT Bikes in Zutphen hadden kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen een debat over hoe het onderwijs beter kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Foto: PR
In de fabriekshal van ZILT Bikes in Zutphen hadden kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen een debat over hoe het onderwijs beter kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Foto: PR (Foto: )

Partijen spreken zich uit voor beter onderwijs

ZUTPHEN - In de fabriekshal van ZILT Bikes in Zutphen hadden kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen een debat over hoe het onderwijs beter kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Alle sprekers erkenden het belang van goed onderwijs en voldoende beschikbaarheid van vakkrachten op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Over de rol die de provincie daarin moet spelen, was er een discussie. Vanuit de zaal werd opgeroepen dat de provincie de regie moet pakken in het realiseren van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Aan de andere kant benadrukten verschillende verkiezingskandidaten dat de provincie niet de verantwoordelijk voor het onderwijs moet overnemen. Iedereen vond dat de provincie in ieder geval de aanjager van innovaties en de verbinder tussen onderwijs en de arbeidsmarkt moet zijn.

Daarnaast deden kandidaten voorstellen, zoals een voorstel voor een investeringsfonds van 10 miljoen (Céline Blom, D66), een zorgpact voor scholing van verpleegkundigen (Karin Jeurink, PvdA), een ronde tafel van ondernemers en ROC's (René Westra, VVD), aanpak van laaggeletterdheid (Gerhard Bos, CDA), het verbinden bedrijven en jongeren die stages zoeken (Janneke Slingerland, CU) en een lobby naar Den Haag voor beter onderwijs (Ronald Meygaarden, Lokale partijen Gelderland - Code Oranje).

Vanuit het publiek kwamen veel voorstellen. Bijvoorbeeld dat de provincie geld beschikbaar stelt om innovaties in het onderwijs te stimuleren, zoals de financiering van innovatieve leermiddelen. Of om ervoor te zorgen dat scholieren meer in contact komen met techniek. Een ander voorstel uit het publiek was om bij vestiging van nieuwe bedrijven afspraken te maken voor scholing en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werd opgeroepen om contact te zoeken met organisatie die jongeren scholen buiten het reguliere onderwijs. En ook om de blik niet alleen naar de arbeidsmarkt in het westen van het land te richten, maar ook kansen in Duitsland te benutten.

In het debat werden verder zorgen geuit zoals de vraag of er wel voldoende stageplaatsen voor jongeren zijn en ook of leerlingen op praktijkscholen rond kunnen komen als zij op laagbetaalde werkplekken terecht komen. Tevens werd breed gedeeld dat er te veel focus is op officiële diploma's terwijl een deel van de arbeidskrachten prima met hun handen kan werken, maar moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie.

Aan het eind van het debat stond de vraag centraal wat Gelderland zou moeten doen om topvaklieden en -docenten te houden of aan te trekken. Hier gaven de partijen aan wat Gelderland in hun ogen aantrekkelijk maakt en wat zij daarbij belangrijk vinden. CDA en CU pleitten voor investeringen in het voorzieningenniveau voor inwoners met name in plattelandsgebieden, D66 voor culturele voorzieningen, Frans Bruning (GL) voor het versterken van de natuurwaarden en de verbindingszones, de PvdA voor het creëren van meer arbeidsplaatsen en beter werk en tot slot Lokale partijen - Code Oranje voor het verbeteren van de leefbaarheid en minder investeringen in stenen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten