College wil theaterzaal en Buitensociëteit behouden

ZUTPHEN - Diverse scenario's liggen op tafel die de toekomst van de Hanzehof kunnen gaan bepalen. Het college van Zutphen heeft haar voorkeur uitgesproken en wil de theaterzaal en Buitensociëteit van de Hanzehof behouden en het zalen- en congrescentrum slopen. Ook de Muzehof verdwijnt in dit scenario en zal moeten uitwijken naar een andere locatie. Het college vraagt de gemeenteraad nu om een richtinggevende uitspraak zodat een concreet plan kan worden uitgewerkt.

Door Alize Hillebrink

De voorkeur van het college gaat op dit moment uit naar het scenario waarbij de Buitensociëteit uit 1868 in oude luister wordt hersteld met een volwaardige entree op de oorspronkelijke locatie. De zalen en vergaderruimten worden gesloopt en op de begane grond, in het deel waar nu onder meer kassa en garderobe zich bevinden, wordt een nieuwe ontvangst- en horecafunctie gerealiseerd, met een terras grenzend aan het park op de plek waar nu het gebouwdeel met Muzehof staat. Het gebouwdeel van de Muzehof wordt gesloopt en de theaterzaal met toneeltoren blijven gehandhaafd. Voor de Muzehof moet een nieuwe locatie worden gevonden.

8 miljoen euro
Dit scenario is het duurste scenario, namelijk acht miljoen euro. "Vanwege de hoge restauratie- en herstelkosten voor de Buitensociëteit," schrijft het college. Echter het verdwijnen van het zalen- en vergadercentrum scheelt volgens de gemeente forse investeringen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en leidt tot lagere onderhouds- en exploitatielasten.

Tevens wil de gemeente de ontwikkelmogelijkheden van het gebied waarbinnen ook de Hanzehal valt verder onderzoeken. "Daar liggen kansen voor het ontwikkelen van commerciële functies en/of woningbouw die als kostendragers kunnen dienen voor de grote investeringen in de Hanzehof." Het zou leiden tot twee majeure investeringsopgaven: een grootschalige aanpak van de Hanzehof en het zoeken van een alternatief voor de Hanzehal op een andere locatie.

Cultuurhistorisch gebied
Naar het gebied is een cultuurhistorische inventarisatie gedaan. Hieruit blijkt dat het gebied cultuurhistorisch van groot belang is als restant van de voormalige vestingwerken in de Linie van Coehoorn. Een mooi tijdslijnoverzicht vanaf 1565 tot heden is te vinden op: www.tijdbeeld.com/projecten/82/zutphen

Meer berichten