Hans den Hartog Jager. Foto: PR
Hans den Hartog Jager. Foto: PR (Foto: )

Hans den Hartog Jager over vijftig Nederlandse kernkunstwerken

ZUTPHEN - Op 19 januari opende in Museum de Fundatie de tentoonstelling Vrijheid. En gelijktijdig verscheen het gelijknamige boek van kunstcriticus Hans den Hartog Jager. Hierin toont en becommentarieert hij vijftig kernkunstwerken die in de afgelopen vijftig jaar in Nederland zijn gemaakt. Woensdag 20 februari van 20.00 tot 21.300 uur geeft Hartog Jager een lezing hierover in De Hanzehof, Coehoornsingel 1.

De kernkunstwerken die hij becommentarieert zijn onder andere die van Jan Dibbets' 'Perspective Correction' (1968) tot Ria van Eijcks 'My Woven Diary' (1976-'77) van René Daniëls' 'Aux Déon' (1985) tot Natasja Kensmils 'Zelfportret met kruis' (1999). Natuurlijk is zo'n keuze subjectief, maar daar gaat het ook om: juist in deze tijden waarin de geschiedenis voortdurend wordt herschreven, blaast Den Hartog Jager de discussie over artistieke ijkpunten nieuw leven in. Welke kunstenaars zijn belangrijk in de kunstgeschiedenis? Kunnen tradities worden bijgesteld?

Door research te doen, en op basis van bijna vijfentwintig jaar ervaring als criticus en tentoonstellingsmaker, komt Den Hartog Jager tot een keuze die laat zien dat er wel degelijk dingen veranderen in de manier waarop we kijken naar kunst én naar de wereld. Vrijheid is daarmee een grote viering van de kracht van kunst: een boek dat de lezer niet alleen stimuleert om na te denken over de kunstgeschiedenis maar vooral om te genieten van alle prachtige, inspirerende en prikkelende kunstwerken die de afgelopen decennia in Nederland zijn gemaakt.

Toegangskaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19, Zutphen.


0575 - 513 512

www.somerentenbosch.nl

info@somerentenbosch.nl

Meer berichten