In een van de klaslokalen luistert een meedenkgroep naar wéér een idee dat Kanonsdijk en Weg naar Voorst een stuk leefbaarder moet maken. Foto: Eric Klop
In een van de klaslokalen luistert een meedenkgroep naar wéér een idee dat Kanonsdijk en Weg naar Voorst een stuk leefbaarder moet maken. Foto: Eric Klop (Foto: )

Bewoners De Hoven denken mee over herinrichting wegen

'Niets is te gek, alles is mogelijk' 

Door Eric Klop

ZUTPHEN – Zo'n 120 wijkbewoners bezochten afgelopen dinsdagavond in Educatief Centrum Theo Thijssen een meedenkbijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst in De Hoven. De aanpassingen krijgen hun beslag wanneer de geplande rondweg om de Zutphense wijk gereed is. Naar verwachting zal dat in het najaar van 2020 zijn.

De bezoekers zijn van de partij om wensen, ideeën en mogelijkheden naar voren te brengen. Die dienen als extra input voor het door de gemeente Zutphen ingevlogen bureau Kragten, dat de komende maanden een ontwerp zal maken. Dit behelst behalve de herinrichting van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst ook twee nieuwe pleinen: Het Hertog van Gelreplein ter hoogte van de oude snackbar Het Viaduct en het IJsselplein op de plek van het huidige verkeersknooppunt nabij de oude IJsselbrug.

"U bent aan zet", heet wethouder Laura Werger de meedenkers welkom. "Niets is te gek. Alles is mogelijk. Althans, om in te brengen… Eind 2020 gaat, als het goed is, de nieuwe rondweg in gebruik. Dan wordt het met minder verkeersbewegingen rustiger in de wijk. Daar spelen we op in. Met uw hulp. Praat mee, denk mee", aldus Werger. Waarop vanuit de zaal meteen de eerste vraag klinkt: "Mogen we het ook over de rondweg hebben?" Nee dus, die is van de provincie. Dat zijn de her in te richten wegen trouwens ook. Maar die komen na de opening van de rondweg in eigendom van de gemeente. Met een zak geld toe, waaruit een deel van de aanpassingen kan worden betaald.

'Een verkeersluwere, passende en dorpse inrichting, met ruimte voor verbijzondering ter hoogte van het IJsselplein en een veilige entree van De Hoven'. Zo luidt globaal het uitgangspunt dat de gemeente aan bureau Kragten heeft meegegeven. Maar dus niet zonder inbreng van de direct betrokkenen. Zelfs de vraag uit de zaal of 'we die pleinen wel willen' nemen de ontwerpmakers mee. Maar áls ze er komen, dan lijkt het een gelopen koers dat een daarvan als Hertog van Gelreplein door het leven zal gaan. Ter plekke, waar nu de snackbar al jaren dicht staat te wezen, was nog veel langer geleden een herberg met die naam gevestigd.

Om de bijeenkomst niet te laten ontaarden in een 'Poolse landdag', gaan de circa 120 bezoekers uiteen. In een zestal groepen laten zij verspreid over het Educatief Centrum suggesties los op een bepaalde deelgebied of brengen hun beleving daarvan te berde. Her en der wordt gekeken, gedacht, gesproken, gevraagd, geantwoord, gedelibereerd, gediscussieerd en zeker ook zorg geuit. Kwesties als maximumsnelheid, parkeeroverlast en veilige oversteekplaatsen komen allemaal aan bod. En wat doen we met die pleintjes…? De ontwerpers hebben over input niets te klagen. Sterker nog, geen wens, idee of mogelijkheid lijkt op voorhand al rijp voor de prullenbak.

Inbreng
Weer plenair vatten de heren van bureau Kragten de bewonersinbreng samen. Op de Weg naar Voorst zou buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur moeten gelden en daarbinnen 30. Zonder drempels graag, want die geven trillingen. Bijvoorbeeld wegversmallingen zijn beter. En aan beide zijden een fatsoenlijk voetpad. Voorts zou de weg iets lager moeten liggen, verdient de riolering een opknapbeurt en zijn er twijfels of de bomen er nog in goede staat zijn. Kragten neemt het mee. Net als de suggesties met betrekking tot het Hertog van Gelreplein: Hoewel, plein? Meer een groene, rustige plek voor bewoners, wandelaars en fietsers. Alsjeblieft geen evenementen! Misschien is er ook plaats voor iets 'herbergachtigs'? En die lindenbomen geven overlast en mogen dus weg.

Op de Kanonsdijk, met daaraan gekoppeld het IJsselplein, zou verkeer niet harder mogen rijden dan 50 per uur. Maar hoe wordt dat gehandhaafd? Parkeren, met name door binnenstadbezoekers, is er al een probleem. Is de aanleg van een zogenoemde 'Park + Bike' wellicht een optie? Ook de verlenging van het fietspad behoort tot de suggesties. Evenals een veilige oversteek richting brug, die bovendien mindervaliden meer soelaas biedt. En het IJsselplein, te realiseren dankzij het wegvallen van de sorteerstroken, zou net als het Hertog van Gelreplein vooral een groen karakter moeten krijgen. Met voldoende uitzicht op IJssel en uiterwaarden.

Kragten gaat met de ideeën, maar ook zorgen, aan de slag. Het bureau presenteert in juni of juli aanstaande het voorontwerp, waarover De Hoven opnieuw mee mag praten. Na de zomervakantie volgt naar verwachting de definitieve versie, waarna de ontwerpers zich buigen over de praktische uitwerking. Wanneer, mits het opschiet met de laatste onteigeningsprocedures, eind 2020 de rondweg een feit is, kan op de Kanonsdijk en Weg naar Voorst de eerste schop in de grond.


Meer berichten