Columns

Column gedichten Mas Papo - Vragen

Vragen

Vaak stel ik me vragen. Als ik een kerktoren zonder spits zie, vraag ik me af of die er ooit op heeft gestaan. Ik denk dan altijd aan het liedje dat tussen de rommel de torenspits van Bommel dreef. Het zou dus ook op andere plekken zomaar kunnen. Overigens is die spits in 1696 afgebrand. Onze eigen Walburgiskerk heeft geen klok en dan vraag ik me af of die er ooit opgezeten heeft. Zou er een weg hebben gelopen langs die bomenrij die ik wel eens zomaar in het landschap zie staan? Hoe lang zou een brug er al zijn? Was er een veer voordat de brug er was? En alles is op te zoeken en dat doe ik dan ook meestal. Zo kom je vaak tot verrassende conclusies.

Zo vraag ik me ook af waarom er een groot licht brandt boven in het puntje van de toren van de Sint Jan. De lamp ging een tijdje voor de kerst aan, maar het was toen nog geen advent en volgens mij duidde de lamp ook niet op de ster van Bethlehem, waar de wijzen uit het Oosten zich op richtten. Dan zou die nu toch onderhand uit moeten zijn. En ik ben niet de enige die zich dat afvraagt. Pieter Rutten heeft er zelfs een gedicht aan gewijd.

De nachtlamp

Als een uit-de-kluiten-schemerlamp
Schijnt Sint Jan ons 's nachts nu bij
Het is vast voor al het vliegverkeer
Maar dát hoor ik niet bij mij

Of is het voor de dieren
Hebben die ook een beetje zicht
Om het leven stil te vieren
Maar, die wilden toch groen licht?

Het wit is veel te fel
Verstoort het ritme van de muizen
Zelfs de vogels blijven wakker
Willen ooit niet meer verhuizen

Nee, zo'n schemerlamp is niets
Geef mij maar volle maan
Het lijkt wellicht op iets
Maar thuis is elke keer opnieuw
Mijn nachtlamp als vanzelf
In vervoering uitgegaan

Pytr

Meer berichten