Archieffoto van het Warnshuus in Warnsveld. Foto: PR
Archieffoto van het Warnshuus in Warnsveld. Foto: PR

Vragen over 't Warnshuus

Algemeen

WARNSVELD - De onrust en onduidelijkheid over de toekomst van 't Warnshuus en de bibliotheek in Warnsveld is groot. Blijft 't Warnshuus bestaan en gaat de bibliotheek echt dicht? Contact Zutphen-Warnsveld stelde hierover vijf vragen aan wethouders Laura Werger en Matthijs Ten Broeke.

Door Alize Hillebrink

Blijft 't Warnshuus open?
't Warnshuus blijft open, dat garanderen we. De gemeente neemt de exploitatie en verhuuroptimalisatie over voor in ieder geval 2019. Gisteren zijn we met het bestuur van 't Warnshuus bij elkaar geweest en hebben we alle contracten, de contractuele clausules, statuten etcetera doorgenomen. Een paar zaken moeten nog juridisch worden uitgezocht.

Wat gebeurt er met het bestuur van 't Warnshuus?
Het bestuur van Stichting Kulturhus Warnsveld treedt per 1 januari af. In eerder stadium hadden ze al aangegeven dat ze de verantwoordelijkheid te groot vinden. Wij onderschrijven dat het een enorme opgave en verantwoordelijkheid is voor vrijwilligers. Mede omdat het ook om werkgeverschap gaat. Het bestuur van het Warnshuus heeft het fantastisch gedaan. De hoeveelheid activiteiten in 't Warnshuus is heel bijzonder en dat moet behouden blijven. Wij willen het goede werk van het bestuur overnemen. We onderzoeken nu of het contract ontbonden wordt of dat we als rechtspersoon in het bestuur stappen. We gaan 't Warnshuus hoe dan ook overnemen.

Hoe wil de gemeente de exploitatie sluitend krijgen?
Uiteraard zal de gemeente nu verantwoordelijk zijn voor de gederfde huurpenningen. Een ondernemer die op dit moment al huurder is van 't Warnshuus heeft aangegeven dat hij wil uitbreiden. Daarnaast hebben we het plan om in 2019 het gemeentelijke sport- en accommodatiebeleid te professionaliseren. Onderzoeksbureau Procap die dit jaar het beheer van het zwembad heeft onderzocht adviseert om exploitaties onder te brengen in een gemeentelijk sportbedrijf. Er zijn meer gemeenten die dat hebben. De gemeente is dan aandeelhouder. Op die manier ontlasten wij organisaties en met name vrijwilligers van hun verantwoordelijkheid. Deelgebieden als werkgeverschap kunnen in zo'n BV worden ondergebracht. Maar ook het gemeentelijk vastgoed dat gehuurd wordt door verenigingen en stichtingen. Dat geeft organisaties een hoop minder zorgen.

Hoe moet het verder zonder de bibliotheek?
Graafschap bibliotheken heeft inderdaad de huur opgezegd, maar het is nog niet gezegd dat de bibliotheek er helemaal uitgaat. We zijn nog steeds met de bibliotheek in gesprek. Te denken valt aan het huren van een kleinere ruimte waarbij de bibliotheek in aangepaste vorm toch nog behouden blijft. Ook gaan we bespreken welke vormen mogelijk zijn om de bibliotheek meer inkomsten te laten genereren. Bijvoorbeeld door middel van horeca of zeven dagen per week open.

Is de Motie Asscher een oplossing voor de bibliotheek in Warnsveld?
Dat verwachten wij niet. De Motie Asscher betreft bibliotheken in kleine gemeenten. Zutphen is een middelgrote gemeente met twee bibliotheken. Daar moeten we niet teveel hoop op vestigen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld