Zwembad in rustig vaarwater, maar nog wel financieel tekort

ZUTPHEN - Zwembad de IJsselslag komt over 2016 en 2017 bijna 1,5 miljoen euro tekort. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om 144.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Sportaccomodaties Zutphen (SSAZ), de exploitant van het zwembad.

Door Alize Hillebrink

Het zwembad heeft een onrustige periode achter de rug. Eerder was sprake van onenigheden tussen SSAZ, zwemvereniging De IJsselmeeuwen (DIJM) en de gemeente.
Eind 2017 werd een interim-bestuur aangesteld en een onderzoeksbureau ingeschakeld om de problemen in kaart te brengen. Met ingang van januari 2018 is ook een interim-management aangetreden en werd een andere accountant gecontracteerd.
"Dit alles heeft erin geresulteerd dat de relatie met de gebruikers is genormaliseerd," aldus het college. "Het zwembad verkeert in rustiger vaarwater en de jaarrekeningen zijn nu nagenoeg op orde."

Voor 2016 en 2017 zijn er echter nog wel financiële tekorten. De redenen hiervoor zijn onder andere de naar beneden bijgestelde huur voor de verenigingen, achterblijvende opbrengst uit de horeca, relatief hoge personeelslasten en langdurige ziekte van personeelsleden en achterblijvende inkomsten uit entree-/abonnementsgelden van bezoekers.

Het afgelopen jaar is wel een duidelijke kentering gaande. De exploitatie in 2018 is verbeterd. Bezoekersaantallen stijgen en de omzet van de horeca is toegenomen. Wel wordt voor 2018 nog een tekort verwacht van 250.000 euro. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het interim-management van ongeveer 150.000 euro. De tekorten op de exploitatie zijn overigens nog steeds fors minder dan de uitgaven voor het oude Graaf Ottobad, schrijft het college.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 17 december aanstaande een besluit.

Meer berichten