Columns

Column gedichten Mas Papo - Nieuwstad

Nieuwstad

Een tijd geleden bezocht ik een collega in Almere. Hij werkte bij de gemeente en deed aan ruimtelijke ordening en planning. Almere was nog lang niet klaar en hij vertelde dat hij nog nooit zo veel plezier in zijn werk had als hier in Almere. In alle gemeenten waar hij had gewerkt moest hij rekening houden met bestaande situaties en bestemmingsplannen. Nu hoefde dat niet. Er was een stuk grond en er moesten straten en huizen komen. Hij kon zijn gang gaan en tekende de plattegrond zoals hij samen met zijn collega's het beste vond.

Zo moeten de heren van Zutphen zich destijds ook gevoeld hebben, toen werd besloten dat er aan Zutphen een nieuwe stad moest worden toegevoegd. De graaf van Gelre en Zutphen besloot rond 1250 dat er ten noorden van Zutphen een nieuwe stad moest worden gesticht. De planners konden hun hart ophalen met het stuk grond dat beschikbaar was om straten en huizen in te tekenen. Een recht stratenplan is het geworden: de Nieuwstad. In 1312 werd de nieuwe stad door graaf Reinald I van Gelre samengevoegd met Zutphen.

Uit hout bestond mijn stad
tot vlammen niets dan kelders
lieten zijn tot oudheidkundig overschot

en als ik langs de gevels loop
vertellen oude stemmen
van koningen en graven.

St. Jan ziet neer op huizenrijen
in recht getekende straten
patronen van een nieuw ontworpen plek

die met zijn moeder
binnen muur en Berkelpoort
een eenheid vormt

de poort waaronder ik passeer
met tassen vol en goede moed
om te komen tot mijn thuis
in mijn pas verworven stad.

Mas Papo

Meer berichten