Huize Borro aan de Oude Bornhof 55-57 in Zutphen. Foto: Alize Hillebrink
Huize Borro aan de Oude Bornhof 55-57 in Zutphen. Foto: Alize Hillebrink

Na zeven eeuwen verdwijnt maatschappelijke functie Huize Borro

ZUTPHEN - De eeuwenoude maatschappelijke functie van Huize Borro in Zutphen krijgt een horecabestemming. Dat staat in de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Als de gemeenteraad instemt gaat de wens van kanunnik Borro voorgoed in de ban.

Door Alize Hillebrink

Het Oude Bornhof en Huize Borro waren in de 14e eeuw eigendom van weldoener Borro, geestelijke van de Sint Walburgiskerk. Na zijn dood beschikte hij in zijn testament dat huis en hof toekwamen aan de armen en behoeftigen van de stad Zutphen. Zijn wilsbeschikking duurde bijna zeven eeuwen lang. Pas in de twintigste eeuw kreeg het hof een andere bestemming en konden jong en oud er een woning huren.

In 1978 onderging het huis zijn laatste renovatie en werd het verbouwd tot dienstencentrum. Sinds 2013 is Stichting Wijnhuisfonds eigenaar van Huize Borro. In 2015 werd het pand verhuurd aan een biologisch restaurant. Sinds het voorjaar van 2016 is er het Genietcafé gevestigd van Ilse Hartman en Gijs Peteroff.

Toekomstwaarde
Het Wijnhuisfonds diende al in 2015 het verzoek in tot bestemmingswijziging van het pand. Door de huidige strikte maatschappelijke bestemming zou het pand geen toekomstwaarde hebben.

Al sinds 2012 is er discussie over de herbestemming van het Huize Borro. Bewoners en politiek werden daarom betrokken bij de planontwikkeling. De herbestemming gaat uit van een 'op bedrijfsmatige leest geschoeide maatschappelijke functie' waarbij rust, de identiteit en het karakter van pand en hof in het verleden zijn meegenomen. Zo is er sprake van zogenaamde 'lichte horeca' en gelden openingstijden tot maximaal 23.00 uur.

In maart 2017 legde het college het gewijzigd bestemmingsplan ter inzage. Hiertegen werden geen zienswijzen ingediend. Wel werd er beroep aangetekend. Dit werd in augustus 2018 ongegrond verklaard.

Volgens de gemeente hebben bewoners aangegeven overwegend geen hinder te ondervinden van het Genietcafé. Er waren wel punten die voor verbetering vatbaar zijn, zoals het verminderen van het rumoer dat door kleine kinderen wordt gemaakt, aldus de gemeente. De eigenaren van het Genietcafé hebben dit samen met het Wijnhuisfonds en de bewoners opgepakt.

Meer berichten