Uitreiking De Vuller Prijs donderdag 12 juli

Uitreiking De Vuller Prijs donderdag 12 juli

ZUTPHEN - Jaarlijks verstrekt De Vullerfonds een aanmoedigingsprijs aan twee personen, die met betrekking tot de studie een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De uitreiking van deze De Vuller Prijs vindt donderdagmiddag 12 juli plaats bij Ziltbikes Zutphen, Industrieweg 69a Zutphen.

Criteria voor het verkrijgen van de prijs zijn: erg goed presteren, een buitengewone inspanning geleverd hebben en het eigen belang overstijgend. Hierbij gaat het bijvoorbeeld niet om de student met de hoogste cijfers maar de prijs kan worden verstrekt aan iemand die op grond van een handicap of bijzondere omstandigheden een studie afrondt of verricht. Alle vormen van onderwijs zijn daarbij van toepassing. Bij voorkeur wordt de prijs toegekend aan personen die wonen, geboren zijn of een school bezoeken in de gemeenten Lochem of Zutphen.

Het 'De Vullerfonds' is in 1883 opgericht door dhr. J.A. de Vuller, voormalig burgemeester van Gorssel. Het fonds heeft als doelstelling om personen tegemoet komen in de kosten van hun studie en daarvoor jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit te reiken.

Meer berichten