Nog geen zicht op bouw biomassacentrale in Zutphen

ZUTPHEN - De realisatie van een biomassacentrale in Zutphen is uiterst onzeker. In antwoord op vragen van de Stadspartij hierover zegt de gemeente Zutphen inmiddels meerdere geïnteresseerde partijen in de kavel te hebben. "We streven ernaar op korte termijn een overeenkomst sluiten over het gebruik van de grond op Fort de pol," aldus de gemeente.

Dit maakt de komst van Biomassa Centrale Zutphen BV (BMCZ BV) op Fort de Pol nog verder onzeker. Volgens de gemeente heeft de initiatiefnemer van de BMCZ BV nog wel de wens om de centrale in Zutphen te realiseren. Eerder werd echter bezwaar gemaakt door omwonenden tegen door de provincie verleende vergunning aan BMCZ BV in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hierdoor verviel onlangs de termijn voor de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van 65 tot 80 miljoen euro. De eigenaar kan opnieuw SDE-subsidie aanvragen maar heeft volgens de gemeente nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. "BMCZ BV heeft aangegeven dit voor de najaar wel te willen doen," aldus de gemeente.

De gemeente zegt nu ook andere geïnteresseerden voor de kavel te hebben en te willen streven om op korte termijn een formele overeenkomst te willen sluiten met een partij. Welke partij dat wordt is nog niet duidelijk.

Meer berichten