Gemeente moet fors bezuinigen

ZUTPHEN - Om de gemeentefinanciën op orde te krijgen wil het nieuwe Zutphens College de komende jaren flink bezuinigen. "De urgentie is hoog. We moeten snel overgaan tot maatregelen om ervoor te zorgen dat voor 2019 een sluitende begroting hebben," zegt Harry Matser, wethouder financiën.

De uitgaven aan het sociaal domein zijn structureel hoger gebleken dan het hiervoor beschikbare budget. Deze hebben zich sneller en omvangrijker gemeld dan was verwacht. "Zonder ingrijpen dreigt een tekort op het sociaal domein van jaarlijks 9 miljoen," zegt Matser. Ook mist de gemeente de precarioheffingen op leidingen en ondergrondse kabels die vanaf 2022 niet meer geheven mogen worden waardoor de begroting 1,5 miljoen aan inkomsten misloopt.

Het college stelt voor om voor 2019 een bedrag van 14,5 miljoen te besparen waarmee de begroting voor 2019 sluitend is. Een sluitende begroting 2019 is conform de vereisten van de provincie, zo niet, dan volgt onder toezichtstelling van de provincie Gelderland.In de sluitende begroting is de algemene reserve naar het oude niveau van 7,5 miljoen aangevuld en is er 2 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid.

De bezuinigingen zullen moeten worden bereikt door tien procent te korten op diverse onderdelen van de programmabegroting. Het betreft: Bestuur, Veilige stad, Duurzame leefomgeving, Vitale samenleving en Aantrekkelijke stad.

Op vrijdag 15 juni worden de bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd aan de gemeenteraad. In juli/augustus behandelt het college de voorstellen per programma, waarna in september de raad over de meerjarenbegroting zijn oordeel zal vellen. In oktober wordt dan de meerjarenbegroting voorzien van de laatste aanpassingen waarna in november de meerjarenbegroting kan worden vastgesteld.

Meer berichten