Molen Nooit Gedacht Warnsveld. Foto: Dirk-Jan Abelskamp
Molen Nooit Gedacht Warnsveld. Foto: Dirk-Jan Abelskamp

Warnsveldse molens geopend op Nationale Molendag

WARNSVELD - Molens bepalen als levende monumenten het silhouet van het dorps- of stadsgezicht en van het landschap. Ze zijn voorbeelden van vroege industrialisatie; gebruikmakend van wind- en waterkracht wist de mens werkzaamheden eenvoudiger en op grotere schaal uit te voeren.

De eerste watermolens in Nederland dateren uit de zevende eeuw. Vanaf de 11de eeuw zijn er windmolens in Nederland. Deze molens werden gebruikt voor het malen van graan. Sinds 1407 zijn er ook poldermolens voor het drooghouden van het land. In de 17de eeuw, waarin de handel hoogtij vierde, ontwikkelde men molens voor allerlei doeleinden. De molen werd de motor voor het zagen van hout, het slaan van olie uit oliehoudende zaden, het malen van verfpoeder en specerijen, het maken van papier, het pellen van gerst tot gort. Het is niet zo gek te bedenken of een molen kon voor de aandrijving zorgen. De komst van de stoommachines en later de diesel- en elektromotoren had tot gevolg dat de molens hun industriële functies verloren.

Met het stilzetten van de molens dreigde ook de kennis van het werken met molens verloren te gaan. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Eind zestiger jaren van de vorige eeuw een startte een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers met het organiseren van een opleiding tot vrijwillige molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) voortgekomen. Het Gilde is ondertussen uitgegroeid tot een landelijke organisatie met meer dan 2.400 leden. Hun doel is het levend houden van de molen en het ambacht van molenaar. Vandaag de dag zijn er veel molens die regelmatig draaiend worden gehouden door de vrijwillige molenaar. Een fantastische hobby, waarbij zij een historisch werktuig in werking houden afhankelijk van het weer, dus altijd een verrassing wat er te doen is.

Die enthousiaste vrijwilligers vertellen graag over hun hobby en hun molen. Een uitstekend moment daarvoor is de Nationale Molendag. Zaterdag 12 mei is het weer zo ver. Ruim 700 molens in Nederland zetten hun deuren open om belangstellenden te ontvangen.

Zo zijn, zoals iedere zaterdag trouwens, de beide Warnsveldse molens op de Nationale Molendag, zaterdag 12 mei open voor publiek. Op de Warkense molen aan de Lage Lochemseweg en in het naastgelegen Bakkerijmuseum kan men een kijkje nemen bij de bakker en de molenaar. Op de molen Nooit Gedacht aan de Molenstraat in het dorp, is de molenaar superblij met zijn nieuwe fokken. Die zal hij graag laten zien. En bij voldoende wind kan er dan ook weer gemalen worden.

Beide molens zijn zaterdag 12 mei de gehele dag te bezichtigen. De entree is gratis.

Meer berichten