Een keer per maand steekt een onderhoudsploeg de handen uit de mouwen. Foto Ruben Wiggers.
Een keer per maand steekt een onderhoudsploeg de handen uit de mouwen. Foto Ruben Wiggers.

Ecologische aanpak Emerpark door 'Wij gaan het zelf doen'

ZUTPHEN - Inwoners die een taak van de gemeente Zutphen, anders, beter, slimmer of goedkoper kunnen doen mogen zich melden. Al een paar jaar is een groep inwoners in het Zutphense Emerpark aan de slag in het kader van 'Wij gaan het zelf doen'. Ze daagden de gemeente uit, kregen subsidie en mobiliseren nu mensen, verenigingen en ideeën om ecologische impulsen aan dit groene hart van Zutphen te geven. Er kwamen fietspaden, natuurspeelplaatsen, insecteneilandjes, de oeverrand bij de Beethovenstraat werd glooiend gemaakt, er kwamen wadi's om regenwater van flats af te voeren en tal van andere aanpassingen. Het levert een park op met niet alleen maar gladde gazons en een keurig aangeharkte omgeving. De zeventig hectare worden zo aantrekkelijker voor bijen, vlinders, waterdieren, vogels en planten.

Dat ging niet vanzelf vertelt Dolf Logemann, voorzitter van de stichting Emerpark. "Het college had in 2013 in het programma staan dat het een ecologisch park zou moeten worden. Alleen gebeurde er niet zoveel en was niet duidelijk hoe dat dan moest. De Stadspartij hield er een wandeling met hulp van het IVN en daar kwam een aantal mensen op af. Daaruit is een initiatiefgroep ontstaan."

Er werden twee bijeenkomsten gehouden om te zien of mensen ideeën voor het park hadden en wilden meewerken. "De eerste avond kwamen er veertig, de tweede vijftig en die bijeenkomsten leverden honderden ideeën op. Uit al die suggesties werden tien bouwstenen beschreven en met geld van de gemeente zijn ideeën uitgevoerd. 'Dat 'Right to Challenge', dat inwoners met geld van de gemeente taken overnemen, was in die tijd nog heel nieuw. Het was voor ons wennen, maar voor de ambtenaren ook. Inmiddels gaat dat steeds beter."

Investeringsimpuls
Er kwam een ton beschikbaar om de eerste plannen op te pakken. "Het was een investeringsimpuls waar wij in belangrijke mate de regie over hadden. We hebben daar omwonenden en andere organisaties bij betrokken", vertelt Logemann. Inwoners droegen hun steentje bij door plannen te bedenken en de handen uit de mouwen te steken. Nog steeds komt er maandelijks een onderhoudsploeg bij elkaar die de specifieke beheerstaken oppakt. "De gemeente zorgt voor het maaien en het verdere standaardonderhoud. Wij doen bijvoorbeeld het beheer van de bosranden, het knotten van de wilgen en het onderhouden van insectenbosjes."

De stichting heeft veel netwerkpartners. Daardoor hoeft al het werk niet zelf gedaan te worden. "We hebben bijvoorbeeld de volkstuinvereniging en de bijenvereniging bij de ontwikkelingen betrokken. Ook de gemeente, de woningcorporatie en het waterschap zijn partners. Daardoor konden we veel meer doen dan als we het alleen hadden gedaan."

In het begin was de samenwerking met de gemeente nog stroperig. "Later is die samenwerking steeds enthousiaster geworden. Bij de start was niemand dit nog gewend, nu weten we elkaar goed te vinden. Tegen de gemeente boksen helpt niet, dan sta je tegenover elkaar. Ik omschrijf het altijd als judoën. Je geeft wat mee en je krijgt wat terug. Doordat we het samen doen kunnen we ver komen."

Gemeente uitdagen
Wie een taak van de gemeente wil uitvoeren kan zich melden. 'Wij gaan het zelf doen' geldt voor taken waarvoor een budget is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Inwoners van Warnsveld of Zutphen die een idee of plan hebben, kunnen de gemeente uitdagen. Ook Zutphense samenwerkingsverbanden kunnen meedoen. Er moet wél duidelijk sprake zijn van initiatieven van, door en voor inwoners. Een (groot) draagvlak en betrokkenheid zijn belangrijk.

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Monique van 't Erve of Hajo Rietman via 140575 of wijgaanhetzelfdoen@zutphen.nl. Mensen die contact willen met de stichting Emerpark kunnen dat doen door een mailtje te sturen naar dorien.bogerd@hotmail.com.

Meer berichten