Zutphen trekt meer dan 3 miljoen uit voor sportaccommodaties

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen wil de komende vier jaar 3,1 miljoen euro besteden aan het verbeteren van Zutphense sportaccommodaties. "Zutphen moet beschikken over voldoende, goede, duurzame en goed toegankelijke sportaccommodaties," schrijft het college in de Toekomstvisie Buitensportaccommodaties Zutphen 2018 - 2022. Daartoe zullen de komende vier jaar diverse verenigingsvoorzieningen worden vervangen of gerenoveerd.

Door Alize Hillebrink

Voldoende goede en duurzame sportaccommodaties op basiskwaliteitsniveau vormen een belangrijke voorwaarde voor sport, bewegen en een actief leven in Zutphen. Wethouder Coby Pennings: "Investeren in sportaccommodaties, is investeren in het sociaal maatschappelijke, kloppende hart van Zutphen. En dat is waar ik voor sta." De gemeente vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de sportaccommodaties op peil blijft. Het gaat dan om onderdelen als veiligheid, bespeelbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. De programmaonderdelen waaraan gewerkt gaat worden zijn de afgelopen twee jaar in samenspraak met de sportaccommodaties tot stand gekomen.

Extra kosten
In de raming wordt rekening gehouden met mogelijke extra kosten als gevolg van het wijzigen van het rubbergranulaat bij de kunstgrasvelden om gezondheid- en milieutechnische redenen. Komende zomer zijn de resultaten bekend van het milieuonderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Meer berichten