Columns

Column gedichten Mas Papo - Geen uitleg verschuldigd

Geen uitleg verschuldigd

Er hangen wat gedichten in de openbare ruimte. Het zijn gedichten die gaan over een stukje geschiedenis van een aantal kernen die samen de gemeente vormen. Ik vraag de dichter van een van de gedichten om een uitleg. Hij geeft aan: "Het gedicht spreekt voor zich, lees maar wat er staat".

Wij spreken elkaar regelmatig, de dichter en ik. Over poëzie, over dichten, over dichters. Een dichter legt niet uit, een dichter maakt en laat de interpretatie vrij. Dat klopt en ben ik helemaal met hem eens. Maar in dit geval: de kerngedichten hangen in openbare gelegenheden en juist deze gedichten zijn gebaseerd op gebeurtenissen of eigenaardigheden van de kernen. Hier mag worden uitgelegd. En hier verschillen dichters van mening. En dat is mooi!

Maar soms is het niet nodig een gedicht te verklaren. Dan spreekt het voor zich en leest iedereen wat er staat.

geen uitleg verschuldigd

de schemer ruist nog wat door de straten
de kou is inmiddels opgelost
het huis is warm en nodigt uit
nog even hier te blijven

als ik de voordeur achter me dicht
loop ik zonder tassen langs
de stoepen en de gevels
op weg naar het avondeten

alles op dezelfde plek gevonden
het is nog steeds te overzien
nooit meer in een rij te hoeven staan

de strepen openen poorten
de munt nadien is voldoende
voor een melodie op maat

dan worden er stempels gezet
niet hier en daar, maar overal
het zoete is waar het wezen moet

Mas Papo

Meer berichten