Binnenstadsbewoners hekelen nieuwe evenementenkalender

ZUTPHEN - De nieuw vastgestelde evenementenkalender 2018 heeft bij diverse inwoners en bewonersgroepen uit de Zutphense binnenstad geleid tot protest. Met de ingezonden zienswijzen heeft de gemeente echter niets gedaan.

Door Alize Hillebrink

"We zijn geconfronteerd met een concept-kalender die eigenlijk al vastgesteld was," reageert Hein Reitsma van bewonersgroep IJsselcentrum. "Er viel niets meer aan te doen. Na aandringen is uiteindelijk één zomerfeest minder op de agenda gekomen. In plaats van de voorgestelde vier komen er nu drie."
Inwoners vinden dat de binnenstad van Zutphen de laatste jaren is veranderd in een evenemententerrein. Bewoners dringen aan op een vermindering van het aantal evenementen in de binnenstad en een beperking van de mogelijkheden om harde muziek ten gehore te brengen. "De balans tussen leefbaarheid en levendigheid is doorgeslagen ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners van de binnenstad," aldus Reitsma.
De reacties hebben niet geleid tot het aanpassen van de evenementenkalender voor dit jaar. Op de vraag waarom niet, reageert een woordvoerder van de gemeente: "De zienswijzen zijn net als de nieuwe aanmeldingen/wijzigingen getoetst aan het vastgestelde beleid." Wel geeft de gemeente aan dat de reacties worden meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw vast te stellen evenementenbeleid. "Dit jaar volgen we het oude beleid nog, maar we zijn inmiddels gestart met voorbereidingen voor evenementenbeleid meer passend bij het imago van Zutphen." De voorlopige planning is om deze in september vast te stellen.
Aan tafel bij de gemeente behartigen Cor Witbraad van het Platform Zaadmarkt en Hein Reitsma van het IJsselcentrum de wensen van de binnenstadsbewoners. Ze willen invloed op het nieuw vast te stellen evenementenbeleid en dat lijkt te lukken. Reitsma: "Nauw toezien dat het beleid wordt nageleefd is verder het enige dat we dit jaar nog kunnen doen." De gemeente belooft op haar beurt om dit evenementenjaar de nadruk te leggen op handhaving van de voorschriften waaronder de begin- en eindtijden en de geluidsproductie van de evenementen.

De evenementenkalender is te vinden op de website van de gemeente Zutphen.

Meer berichten