Participatie en integratie vluchtelingen in Zutphen gaat goed

ZUTPHEN - Sinds medio 2016 vangt Zutphen asielzoekers op in het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. De integratie van de asielzoekers die in de tussentijd een status hebben gekregen gaat goed. Wethouder Annelies de Jonge: "Vorig jaar is gestart met de hulp bij het inburgeren van de statushouders. Integratie is een proces van meerdere jaren, maar de resultaten laten zien dat de huidige regie-aanpak van de gemeente werkt."

Hoewel de samenwerking in het veld weliswaar goed is, is het nog te vroeg om als gemeente helemaal los te laten en in de volgstand te gaan. De huidige regie-aanpak door de gemeente heeft zijn waarde bewezen en het advies is om dit nog enige tijd voort te zetten. In de loop van de tijd is steeds duidelijker geworden wat er (extra) nodig is voor een betere en snellere participatie en integratie. Dit is vertaald in een concreter uitvoeringsplan voor 2018. De Jonge: "Extra aandacht vraagt de overgang van ondersteuning aan 18-'ers naar 18+'ers. Hier gaan we dit jaar vooral op inzetten." Ook onderwerpen als inburgering, het vinden van werk, gezinshereniging, begeleiding, Nederlandse taal en weerbaarheid vragen nog de nodige aandacht. "We starten met de zogenaamde 'klantreis Nederlandse taal', met als doel te onderzoeken hoe het leren van de Nederlandse taal verbeterd kan worden."

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en integratie van diegenen die een verblijfsvergunning ontvangen ('de statushouders'). De begeleiding van de integratie start op het moment dat een statushouder zich in Zutphen vestigt.

Meer berichten