Met hulp van Jorick en Aileen onthult Gerjan Nijland het nieuwe bord van de hervormde gemeente. Foto: PR
Met hulp van Jorick en Aileen onthult Gerjan Nijland het nieuwe bord van de hervormde gemeente. Foto: PR

Kerkgebouw Irene klaar na maandenlange renovatie

Algemeen

Zutphen - De wat grauwige uitstraling van kerkgebouw Irene aan de Schoolstraat in De Hoven is ingeruild voor een frisse nieuwe look. Afgelopen zaterdag 28 oktober werd de hervormde kerk in die hoedanigheid weer in gebruik genomen. Eerst met een officiële opening en een dankdienst, daarna was het tijd om gezellig samen te borrelen.

Door Meike Wesselink

Dit voorjaar startten de werkzaamheden aan de buiten- en binnenkant van Irene. De diensten gingen tussen die werkzaamheden gewoon door. De meest zichtbare verandering is toch wel aan de buitenkant te zien. De verfbeurt heeft het bescheiden kerkje goed gedaan en het staat weer te stralen in de Schoolstraat. Gerjan Nijland (kerkrentmeester): "Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar de verpakking is ook belangrijk. We hebben het evangelie te verkondigen en dan mogen mensen zich hier ook welkom voelen, vinden we."

Om de plannen te realiseren, heeft de gemeente een gedegen plan ter goedkeuring voorgelegd aan het regionaal college van PKN (Protestantse Kerk Nederland) en die werd dit voorjaar goedgekeurd."Van KPN ontvingen we subsidie om de plannen te realiseren. Daarnaast hebben ook het Steunfonds van de Gereformeerde Bond en de hervormde gemeente van Apeldoorn bijgedragen in de kosten. Daar zijn we heel blij mee." Leden van de hervormde gemeente hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken en samen de boel opgeknapt. De wat complexere klussen werden uitbesteed, bijvoorbeeld aan bouwbedrijf Christiaans uit De Hoven. Marinus van der Velden, kerkrentmeester van de gemeente: "Ik denk dat we wel tachtig procent van het werk binnen zelf hebben gedaan. Dat deden we vooral op zaterdagen. Dan begonnen we vroeg en werkten de hele dag. Dat was iedere keer erg gezellig."

De kleine keuken heeft een opknapbeurt gekregen, er is een extra toilet bijgekomen en het dak is gerenoveerd. In de kerkzaal zelf zijn geen ingrijpende veranderingen gepleegd, afgezien van het altaar dat iets kleiner is gemaakt. De hervormde gemeente Zutphen heeft ongeveer 65 leden uit Zutphen, Steenderen, Brummen, Hengelo, Hall en Doetinchem die op zondag de dienst van 10.00 uur of van 17.00 uur bijwonen. Bijna alle leden waren betrokken bij de verbouwing en ook bijna alle leden waren bij de officiële opening. Net als de subsidieverlenende instanties, de zustergemeenten en oud-leden van de gemeente.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld