Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad. Foto: Alize Hillebrink
Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad. Foto: Alize Hillebrink (Foto: Alize Hillebrink)

Onthulling straatnaambord David de Gorterpad

ZUTPHEN - Afgelopen zondag 8 oktober heeft het IVN (Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid) het David de Gorterpad in Zutphen heropend. Het twintig jaar oude natuurpad, gelegen in de groenzoom tussen de Kaardebol en de Laan naar Eme, was aan vernieuwing toe. Wethouder Coby Pennings onthulde het straatnaambord: David de Gorterpad.

Door Alize Hillebrink

Een zonnige herfstmiddag in Zutphen. Zo'n dertig natuurliefhebbers staan te trappelen om het vernieuwde David de Gorterpad te betreden. Wethouder Coby Pennings roemt het gebied om zijn natuur en ecologie: "Dat kan niet zonder de groene handen van de vele vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het natuurbeheer van het gebied." Niet in de laatste plaats heeft Pennings zelf meerdere malen de handen uit de mouwen gestoken tijdens natuurwerkdagen.

David de Gorter
Het tijdstip voor heropening van het David de Gorterpad is niet toevallig: dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat medicus en hoogleraar David de Gorter werd geboren. De grondlegger van de Nederlandse floristiek (onderzoek van wilde planten), woonde van 1778 tot zijn dood in 1783 in Zutphen. Hij publiceerde er onder andere de Flora Zutphanica, een naslagwerk van wilde planten in en om Zutphen dat nu nog dikwijls door plantenliefhebbers wordt gebruikt.

Door de eeuwen heen kent Zutphen inmiddels een traditie van publicisten van wilde planten. Klaske ten Grotenhuis (organisator): "Oud-burgemeester Sijtze de Jong bracht vijftig jaar geleden, naar aanleiding van de tentoonstelling Flora Zutphancia in 1967 in het Stedelijk Museum, een speciaal jubileumboek uit: 'IJssel en Berkflora' met daarin honderd planten die De Gorter verzamelde, handgetekend door de burgemeester zelf." En dit jaar verscheen de uitgave van Kasper Reininks 'Wilde Planten in en om Zutphen', het resultaat van meer dan vijftien jaar botaniseren in en om Zutphen.

Nu is er dan opnieuw aandacht voor het David de Gorter en zijn pad. "Tijden veranderen," zegt Ten Grotenhuis (organisator) bij de presentatie. "Door de ontwikkeling van het ecologisch stadspark maakt het park Helbergen, aan de rand van de IJssel, nu ook onderdeel uit van het natuurpad. "Het werd dus hoog tijd voor een update." Met het hout van de oude beschoeiing van de Schouwlaakse beek zijn paaltjes geslagen die de route markeren: drie blaadjes, met in de nerf de contouren van de Walburgiskerktoren.

David de Gorterpark
"Op initiatief van enkele leden van het IVN werd het David de Gorterpad in 1996 ontwikkeld en een jaar later geopend in het David de Gorterpark," vertelt Ten Grotenhuis. De naam van dit park staat momenteel ter discussie. Ten Grotenhuis: "Vorig jaar is het verkozen tot Emerpark, maar in onze oude folder staat het nog genoemd als David de Gorterpark." Bij de nieuwe naamgeving werd voorbijgegaan aan het feit dat het park al een naam had. Technisch gesproken zijn er nu twee namen voor één gebied. Ten Grotenhuis: "Wie weet komt het David de Gorterpark nog terug." Pennings zegt in een reactie hierop: "Hoe het precies zit wordt op dit moment door de gemeente uitgezocht."

Natuurgids Wim Bosma houdt halt bij een beek met hoog opstaand riet: "Hier zien we hoe het in de 18e eeuw moet zijn geweest toen De Gorter door Zutphen zwierf." In de tijd van De Gorter waren grote delen van Zutphen ontoegankelijk. Rondom de oude stad was voornamelijk moeras en veen. "Op natte gronden zie je een ander soort planten, zoals orchideeën." Een echte 'De Gorterplant' is volgens Bosma de wilde pastinaak, "die heeft hij ook beschreven in zijn Flora Zutphanica."

Kortom: een natuurwandeling met historische, botanische én educatieve waarde. De folder met beschrijving van de natuurwandeling is gratis verkrijgbaar bij onder andere de VVV en de bibliotheek Zutphen.

reageer als eerste
Meer berichten