Innoveren in zorg

Zutphen - Om de zorg in Zutphen opnieuw in te richten is een andere denkwijze nodig. Zorg dat vanuit traditioneel oogpunt nog steeds wordt gezien als een organisatie waarvan de consument afhankelijk is, is anno 2017 veel meer een proces geworden van samenwerking. Tussen publieke- en private partijen én mantelzorgers, vrijwilligers en de betrokken omgeving. Om daarin te investeren, trekt gemeente Zutphen voor 2017 en 2018 430.000 euro uit.

Een van de concrete acties is een zorginnovatiewinkel die dit najaar tijdelijk opent in de binnenstad. Burgers, zorgverleners, sociale wijkteams en beleidsmakers kunnen kennis maken met elkaar en met innovaties in de zorg.

Een aantal initiatieven dat daarin kan worden uitgewerkt, werd tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst voor partners in de zorg gepresenteerd. Om aan de groeiende vraag naar banen in de zorg te kunnen voldoen, is er bijvoorbeeld Automaatje ontwikkeld; een online programma dat een lager opgeleide werknemer in de zorg stap voor stap begeleidt in het uitvoeren van redelijk complexe zorgtaken. Met een dergelijk initiatief kunnen (lager opgeleide) werkzoekenden mogelijk een baan vinden en kan er sneller op de vraag naar zorg worden in gesprongen.
Ook het koppelen van ouderen aan jongeren die elkaar zouden kunnen helpen, is een van de initiatieven in Zutphen die nog verdere uitwerking vraagt. Voor een jongere zou een dergelijk contact een goede maatschappelijke stage kunnen bieden en een oudere kan zo op een relatief eenvoudige manier geholpen worden, bijvoorbeeld met boodschappen.

Na de zomer hoopt het college de ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5953883&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactzutphen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=720,721,723" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>