Aloys Melenhorst (80) is nog vrijwel wekelijks actief als vrijwillig molenaar op de Warkense Molen. Foto: PR
Aloys Melenhorst (80) is nog vrijwel wekelijks actief als vrijwillig molenaar op de Warkense Molen. Foto: PR

Koninklijke Onderscheiding voor vrijwillig molenaar Aloys Melenhorst

Algemeen

WARNSVELD - Locoburgemeester Detlev Cziesso van de gemeente Apeldoorn heeft op zaterdag 6 mei bij de Warksense Molen in Warnsveld een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Aloys Melenhorst uit Apeldoorn. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog steeds vrijwel wekelijks actief als vrijwillig molenaar op de Warkense Molen. Op 6 mei vierde Aloys Melenhorst zijn tachtigste verjaardag met familie, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Warkense Molen in de naastgelegen Maalderië, niet wetende welke bijzondere verrassing hem te wachten stond.  

Vanaf 1988 is Aloys Melenhorst bij de Warkense Molen betrokken als vrijwilliger, eerst als leerling-molenaar. Op 21 september 1988 heeft Aloys Melenhorst zijn examen behaald en werd gediplomeerd molenaar. Vanaf dat moment ging Aloys Melenhorst zelfstandig draaien en malen met de molen, deed hij tevens het klein onderhoud aan de molen en coördineerde het groot onderhoud van de molen. Toen de molen in 1993 door een stichting werd overgenomen, heeft Melenhorst op verzoek van de familie Nijendijk zitting genomen in het bestuur. Zijn bestuursfunctie heeft hij veertien jaar uitgevoerd. Door de jaren heen heeft Melenhorst vele contacten opgedaan in de molenaarswereld, zoals bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Gelderland en de Vereniging De Hollandse Molen te Amsterdam.

Kennis en enthousiasme
Door zijn enthousiasme voor, en zijn kennis van, molens werd het vanzelfsprekend dat hij leerling-molenaars ging opleiden. Meerdere vrijwillige molenaars hebben onder zijn leiding het ambachtelijke molenaarsvak geleerd en hebben door zijn inzet op de Warkense molen toelatingsexamen en/of het landelijk examen gedaan. Zijn kennis en didactische vaardigheden worden gewaardeerd, waardoor men ook regelmatig weer een beroep op hem deed voor een volgende opleiding. Hij heeft een goede band opgebouwd met de examinatoren. Bij speciale openstellingen, zoals Nationale Molendag, Open Monumentendag, maar ook bij de eigen Lentefair, een groot evenement met oude ambachten en streekproducten, is hij een enthousiast verteller. Vooral kinderen wil hij graag voorlichten over de molen. Hij neemt ze mee de molen in, geeft uitleg over de invloed van draaiende wieken op de maalstenen en leert ze de molenaarsknoop. Ook vertelt hij over de wieken en over het gevaar dat hiervan uit kan gaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld