Kosten Rivier in de Stad vallen lager uit

Zutphen - Het kostenplaatje voor project Rivier in de Stad (herinrichting IJsselkade, IJsselbrug, Tichelbeeksewaard en De Hoven) blijkt er toch iets anders uit te zien dan tevoren was beraamd. Het gehele project (kosten: rond de 30.000.000 euro) blijkt 4, 5 miljoen euro lager uit te vallen. Omdat in overleg is besloten af te zien van een ingrijpende rivierverruiming aan de IJsselkade vallen de kosten lager uit.

Voor het geld dat Provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld, heeft het college wel ideeën. Zo vallen de kosten van de IJsselbrug 1,5 miljoen euro hoger uit en is er voor de Vispoortgracht een wens om de haven aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij het centrum. Kosten 1,5 miljoen euro.

Of Provincie Gelderland zich kan vinden in deze ideeën en de 4,5 miljoen alsnog beschikbaar wil stellen voor Rivier in de Stad, moet nog blijken. Ook het aanpassen van de omgeving aan klimaatsveranderingen is een wens die gemeente Zutphen samen met het Waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wil realiseren. Hier wil het graag 1,1 miljoen voor beschikbaar stellen.

Meer berichten