Minister Kamp (l) en Cleantech regio-voorzitter Heidema (r) na het ondertekenmoment. Foto: PR
Minister Kamp (l) en Cleantech regio-voorzitter Heidema (r) na het ondertekenmoment. Foto: PR

Minister Kamp ondertekent City Deal Cleantech Regio

Algemeen

STEDENDRIEHOEK - Minister Kamp van Economische Zaken heeft vanavond zijn handtekening gezet onder de City Deal met de Cleantech Regio. Hiermee helpt het Rijk de Cleantech Regio met het concretiseren van haar doelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en arbeidsmarkt in de Stedendriehoekgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Ook de provincies Overijssel en Gelderland hebben de City Deal bekrachtigd.

De Cleantech Regio gaat voor 10% extra reductie van C02 uitstoot in 2020 (-/- 200.000 ton), 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030 en in 2020 4.000 nieuwe aan cleantech gerelateerde banen. Onlangs maakten minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu bekend met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties tot een nationaal grondstoffenakkoord te willen komen. Het doel is om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken. Een zogenoemde circulaire economie is beter voor het klimaat en levert banen op.

Partnerschap en samenwerking
Partnerschap en samenwerking zijn nodig om de Cleantech Regio-doelen te bereiken. Daarom is deze City Deal zo van belang. Vanuit de zijde van het Rijk wordt meegeholpen door te experimenteren met het verruimen van belemmerende regels en door toegang tot belangrijke netwerken en het delen van kennis en expertise. De provincies Gelderland en Overijssel dragen bij aan de City Deal door de realisering van ambities uit de gebiedsopgave voor de Cleantech Regio. De deal moet ook helpen om de samenwerking tussen de stedelijke regio's te verstevigen.

Voorzitter van de Cleantech Regio Andries Heidema is trots op de ondertekening van deze City Deal. "Het is een bevestiging dat we zichtbaar zijn als Cleantech Regio en ook zo erkend en herkend worden. Onze gezamenlijke inspanningen in onze reis op weg naar een schone toekomst hebben breed draagvlak gekregen. Het is een forse impuls voor toekomstgericht ondernemen en meer werkgelegenheid. De ondertekening door de ministeries van EZ, IenM en OCW en de provincies Gelderland en Overijssel geeft een stevig fundament onder onze gezamenlijke doelen." De City Deal bevat concrete projecten waarin de verschillende partners energie steken.

De City Deal is naast minister H.G.J. Kamp namens de ministeries van IenM, EZ en OCW, ook ondertekend door de heer A.P. Heidema, namens de Strategische Board Stedendriehoek, de heer H. van der Hoeve (regio Stedendriehoek), de heer J.G. Kruithof ( gemeente Apeldoorn), de heer F. Rorink (gemeente Deventer), mevrouw B.E.M. Schouten (provincie Gelderland), mevrouw M.T. van Haaf (provincie Overijssel), mevrouw K. van Willigen (Oost NV), de heer F. van Beuningen (Clean Tech Delta), de heer P.J. Nieuwenhuizen (DOIC i.o. Akzo Nobel Chemicals B.V.) en de heer A.J. Heinen (Hedgehog Applications B.V.).

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant